Kolme kysymystä

MARINA LÄHTEENNMAALLE, joka on syntynyt Luodossa ja asuu nyt Tukholmassa vietettyään sitä ennen aikaa Turussa, Helsingissä ja Brysselissä. Hän toimi mm. Euroopan parlamentin tiedotustoimiston lehdistövastaavana kuusi vuotta ja tällä hetkellä hän on Ruotsin teollisuustyönantajien vt. viestintäjohtaja. Teollisuustyönantajien liitolla on noin 1000 jäsenyritystä ja niissä n. 90000 työntekijää.

Onko pohjalaistaustallasi ollut merkitystä urallasi?

Olen kiitollinen suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjestelmästä. Koulu tarjosi laajaa yleissivistystä, josta on ollut iloa ja hyötyä, ja samalla sain oppia, että täytyy olla valmis tekemään kovasti työtä, jos haluaa perehtyä syvällisesti eri asioihin. Ylipäätään suoruus, selkeys ja valmius kovaan työntekoon ovat asioita, jotka olen saanut matkaani Pohjanmaalta.

Lisäksi opin siellä, että avoimuus ulospäin, kansainvälisyys, avaa uusia mahdollisuuksia.

Voitaisiinko Pohjanmaan menestymistä myös tulevaisuudessa avittaa jollain tavoin?

Vientiteollisuus on maakunnalle todella tärkeää, joten niin poliittisen tahon kuin työmarkkinaosapuoltenkin tulisi tehdä kaikkensa yritysten kilpailukyvyn tukemiseksi. Olen nykyisessä työssäni seurannut läheltä Ruotsin sopimusneuvotteluja ja voinut todeta, miten tärkeää yritysten kilpailukyky on. Infrastruktuuri on erityisesti pohjalaisten haasteena. Tavaroiden ja ihmisten kuljettaminen maakunnasta ja maakuntaan tulee olla helppoa ja halpaa.

Suomen- ja ruotsinkielisen Pohjanmaan välisessä kanssakäymisessä on parantamisen varaa. Molemmat puolet voittaisivat, jos ne ylittäisivät kielirajan useammin.

Mitä elämänlaatu sinulle merkitsee?

Tukholmassa elämänlaatua on, kun saan tavata monenlaisia ihmisiä eri yhteyksissä ja voin olla mukana asioissa, joista olen palavasti kiinnostunut. Mutta toinen osa elämänlaatua on tulla kotiin Luotoon ja lähteä kesämökille Hälsingöniin. Nauttia meren rauhasta ja tietää, että tämä paikka on minulla aina mukanani.