Merkittäviä epävarmuuksia talven partaalla

Tulevan talven sähkön riittävyydestä on ”merkittäviä epävarmuuksia”, tiedottaa kantaverkko-operaattori Fingrid.

Fingrid muistuttaa, että enimmillään 1 300 megawattiin yltänyt sähkön tuonti Venäjältä on lakannut, ja luettelee alla olevat riskitekijät:

  • Olkiluoto 3 -ydinreaktorin toiminta. Tuoreimpien tietojen mukaan laitoksen säännöllinen toiminta aloitetaan täydellä teholla eli 1 600 megawatilla 30. marraskuuta. Käyttöönoton mahdollisella viivästymisellä olisi suuria seurauksia.
  • Sähkökauppa Ruotsin ja Viron kanssa. Mahdollinen tuontikapasiteetti on yhteensä 3 400 megawattia. Aiempina vuosina huippukulutustilanteessa sähköä on tuotu merkittäviä määriä edellä mainittujen ohella myös Venäjältä. Ruotsilla ja Baltian mailla saattaa kuitenkin olla omia ongelmia sähkön riittävyyden kanssa.
  • Merkittävien kotimaisten voimalaitosten tai sähkönsiirtoyhteyksien odottamattomat ongelmat sekä voimalaitospolttoaineiden puute.

 

Hyvät tuuliolosuhteet saattavat helpottaa tilannetta sähköntarpeen ollessa suurimmillaan. Tuulivoimakapasiteetin arvioidaan olevan v. 2022 loppuun mennessä täydessä tuotannossa noin 5 000 megawattia.

Tilanne voidaan myös pelastaa energiansäästötoimilla, esim. sähkönkäyttöä sähkönsaannin mukaan ohjailevilla järjestelyillä.

Fingridin mukaan tulevan talven kulutushuipputilanteessa sähkönkulutus voi nousta noin 15 100 megawattiin. Kotimaisella tuotannolla pystytään kattamaan parhaimmillaan 12 300 megawattia. Nettoalijäämä on tällöin 2 800 megawattia.

Lisäksi Fingrid oli 16. syyskuuta asti suunnitellut ostavansa talven varalle 600 megawatin tehoreservin. Tämä ei kuitenkaan toteudu, sillä Fingrid ei hyväksynyt ainoaa annettua tarjousta eli Fortumin tarjousta vanhasta Meri-Porin hiilivoimalaitoksesta.

Tämän julkaisun painohetkellä suunnitelmana on, että Fortum sen sijaan valmistelee Meri-Porin voimalaitoksensa kaupalliseen käyttöön ensi talvea varten. Voimalaitoksessa voidaan tuottaa sähköä 560 megawatilla.