Rajuja sähkön hintavaihteluita

Alhaalla Pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin systeemihinta. Systeemihinta lasketaan sen teoreettisen edellytyksen mukaan, että pohjoismaisten sähköalueiden välinen siirtokapasiteetti on loputon. Näin ei ole asian laita, ja sähkön hinta Suomessa poikkeaa oleellisesti systeemihinnasta. Tästä huolimatta alla annetaan hyvä kuva pörssisähkön hinnan kehityksestä: äärimmäisen halpaa v. 2020, selkeä korotus myöhäiskesällä 2021 ja rajuja vaihteluita viime vuoden marraskuusta lähtien tämän vuoden maaliskuun hintahuippuihin. Systeemihinta muodostaa Nord Poolin rahoitussopimusten viitehinnan.

 

Kuva: Energimarknadsinspektionen