Wikipedia

Miten hyvä sähköauto on ympäristön kannalta?

Jalle: Tuulivoimaloissa samoin kuin sähköautoissa, joissa on sähkömoottorit ja -generaattorit, käytetään harvinaisia maametalleja, joita louhitaan enimmäkseen Kiinassa, koska siellä ympäristövaatimukset ovat heikoimmat.  Valtavista maamassoista liuotetaan kemiallisesti hyvin pieniä määriä harvinaisia metalleja. Liuosvedet ja –jäämät varastoidaan myrkkyjärviin ja –kasoihin, koska niiden puhdistaminen olisi äärettömän kallista. Olen nähnyt Kiinassa esimerkkejä, jota saavat Talvivaaran viattomat sulfaattivedet kalpenemaan. Lisäksi kyseessä on varsin rajalliset metallivarat.

Jos osa sähköstä tuotetaan hiilivoimalla, päästöt lisääntyvät merkittävästi nykyajan bensiini- ja dieselautoihin verrattuna. Suomessa on pulaa sähköstä, ja maa joutuu tuomaan runsaasti sähköä Ruotsista ja Venäjältä. Venäjän tuontisähköä voidaan tuskin pitää ympäristöystävällisenä. Se on usein tuotettu hiililauhdevoimalla ilman kunnollista savukaasujen puhdistusta.

Vastaukseni kysymykseen on siis: Sähköautot voivat olla ympäristön kannalta parempi tai huonompi vaihtoehto bensa-autoihin verrattuna. Se vähän riippuu.

TEKSTI: Jarl Ahlbeck