Elbilar är populärast i Norge.
Wikipedia

Hur bra för miljön är elbilar?

Jalle: I elbilar som innehåller både elmotorer och generatorer, samt i vindkraftverk, används sällsynta jordartsmetaller som till största delen utvunnits i Kina, eftersom miljökraven är lägst där. Man lakar kemiskt ut enorma mängder jord, för att få ut mycket små mängder sällsynta metaller. Lösningarna och lakningsresterna lagras i giftsjöar och högar, eftersom reningen av dessa skulle vara enormt dyr. Jag har sett kinesiska exempel som får Talvivaaras oskyldiga sulfatvatten att blekna. Dessutom är det fråga om synnerligen ändliga resurser.

I Norge satsar man på elbilar, eftersom man har överskott på egen vattenkraft och därigenom billig förnybar el. Vissa privilegier för elbilen måste man dock nog snart ta bort, eftersom även elbilar orsakar trafikstockningar och parkeringsproblem.

Om en del av elen görs med kolkraft, kan man enkelt räkna ut att utsläppen ökar ordentligt jämfört med moderna bensin- och dieseldrivna bilar. Finland har brist på eleffekt och tvingas i dag importera el storskaligt från Sverige och Ryssland. Elen från Ryssland kan knappast betecknas som miljövänlig. Ofta är det fråga om kolkondens utan ordentlig rökgasrening.

Som svar på frågan alltså: Elbilar kan vara bättre eller sämre för miljön än bensinbilar. Det beror på.

TEXT: Jarl Ahlbeck