Ruotsin sähköntuotannon energianlähteet v. 1970–2012. Ruotsin sähköntuotanto on ydinvoiman nopean laajentumisen ja mittavan vesivoimatuotannon ansiosta ollut lähestulkoon hiilidioksidipäästötöntä 1980-luvulta lähtien.

Ruotsin reaktoreissa ennätystuotanto

Ruotsin ydinvoima kulkee virallisesti kohti lakkautusta. Mutta vielä käytössä olevat ydinreaktorit tuottivat ennätysmäärän sähköä v. 2018.

 

Neljä Ruotsin alun perin 12 ydinreaktorista on poistettu käytöstä. Toiminnassa olevat kahdeksan reaktoria tuottivat v. 2018 kuitenkin enemmän sähköä kuin koskaan aiemmin siitä lukien, kun ensimmäinen niistä otettiin käyttöön 43 vuotta sitten.

Forsmarkin kolmen reaktorin vuosituotanto oli 25 terawattituntia (TWh), Ringhalsin neljän reaktorin 30 TWh ja Oskarshamnin ainoan jäljellä olevan reaktorin 11,1 TWh, yhteensä siis 66,1 TWh.

Ruotsin sähköntuotannosta ydinvoiman osuus oli 42 % ja vesivoiman 39 % v. 2018.

”Ruotsin ydinvoimaloiden vuoden 2018 tulos antaa täyden syyn suhtautua optimistisesti ydinvoiman panokseen tulevaisuudessakin”, toteaa Vattenfallin sähköntuotantojohtaja Torbjörn Wahlborg. Vattenfall on seitsemän reaktorin pääomistaja.

Vattenfallin ilmoituksen mukaan yhtiön seitsemän reaktorin tuotantokustannus v. 2018 oli 21–23 äyriä/kWh (20–22 euroa/MWh), kaikki kustannukset mukaan luettuina.

Ruotsin ydinvoiman ennätyslukuja selittää se, että kaikki reaktorit ovat nyt useiden vuosien modernisointien ja parannusten jälkeen toimineet käytännössä keskeytyksettä.

Huomionarvoisaa on, että kaksi Ringhalsin reaktoreista aiotaan poistaa käytöstä, yksi vuoden 2019 lopussa, toinen v. 2020. Niiden myötä katoaa runsaat 1300 MW tehoa, joka viime vuonna tuotti yhteensä 15,8 TWh sähköä.

Vertailun vuoksi, Suomen neljä ydinreaktoria tuotti 21,9 TWh sähköä v. 2018.

TEKSTI: Svenolof Karlsson