Sähkö kalleinta Suomessa

Vuoden ensimmäistä viikkoa lukuun ottamatta sähkö on pohjoismaiden sähköpörssissä – josta suuri osa tavallisten sähkönkuluttajien sähköstä ostetaan – ollut Suomessa kalliimpaa kuin Ruotsissa ja Norjassa. Käyrät osoittavat Suomen, Etelä-Norrlannin ja Bergenin hinta-alueiden viikkokeskiarvot 37 ensimmäisen viikon osalta, aina 13.9.2020 saakka. Kuten näkyy, Bergenin samoin kuin Norjan muidenkin hinta-alueiden sähkönhinta on ollut äärimmäisen alhainen. Sitä selittää ennen kaikkea Norjan viime talven runsaat lumisateet, joiden ansiosta vesivoimaa on riittänyt yllin kyllin. Sähkönhinnat on Suomessakin pidetty kurissa tuonnin avulla, mutta ero on silti huomattava.

 


Pohjoismaisen sähköpörssin sähkönhinnat kolmella alueella viikoilla 1–37/2020.
Kuva: Nord Pool Group