Elen dyrast i Finland

Med undantag av första veckan i år har elen på den nordiska elbörsen – där en stor del av vanliga elkonsumenters el handlas – varit dyrare i Finland än i Sverige och Norge. Kurvorna visar medelvärdet per vecka i prisområdena Finland, södra Norrland och Bergenområdet för årets 37 första veckor, t.o.m. 13 september. Som synes har elpriset i Bergen, liksom i övriga norska prisområden, varit extremt lågt. Anledningen är framför allt den stora mängd snö som föll i Norge förra vintern, vilket gett ett överflöd av vattenkraft. Även i Finland har elpriserna genom elimporten hållits nere, men skillnaden är avsevärd.

 

Elpriserna på den nordiska elbörsen i tre områden v. 1–37 2020.
Bild: Nord Pool Group