Källa: Finsk Energiindustri

Minskad elanvändning i Finland

Användningen av el minskade i Finland i fjol med betydande 6 procent, från 87 TWh (terawattimmar) under 2021 till 82 TWh under 2022, vilket i hög grad var resultat av aktivt energisparande hos finländarna. Sett till energikällor var kärnkraften störst med en andel av 29,7 % av den använda elen med vattenkraft (16,3 %), biomassa (14,8 %) och vindkraft (14,1 %) därnäst i ordningen. Stenkolets andel var nere på 4,7 % och torvens på 2,1 %. 15,3 % av elen utgjordes av nettoimport, att jämföra med 20,4 % under 2021.