Sähkönkulutus lisääntyi Suomessa

Sähkönkulutus lisääntyi Suomessa viime vuonna noin 1,9 terawattitunnilla (TWh); vuoden 2017 kaikkiaan 85,5 TWh:sta vuoden 2018 yhteensä 87,4 TWh:iin. Sähkön kotimainen tuotanto oli 67,5 TWh, kun taas sähkön tuonti Suomeen oli 22,5 TWh ja vienti 2,6 TWh. Ydinvoima oli päästöttömistä energianlähteistä suurin 21,9 terawattitunnilla, ja vesivoiman osuus oli 13,1 TWh, tuulivoiman 5,9 TWh ja aurinkovoiman 0,16 TWh. Niin kutsuttu lämpövoima, joka sisältää sekä fossiilisia energialähteitä että biomassaa, tuotti 26,4 TWh. Käyrä havainnollistaa niiden jakautumisen vuoden aikana.