Finland ökade elanvändningen

Finland ökade under fjolåret sin elanvändning med drygt 1,9 TWh (terawattimmar), från 85,5 TWh 2017 till 87,4 TWh 2018. Till försäljning erbjöd landets elproducenter 67,5 TWh, medan 22,5 TWh importerades och 2,6 TWh exporterades. Av de utsläppsfria energikällorna var kärnkraften störst med 21,9 TWh, vattenkraften producerade 13,1 TWh, vindkraften 5,9 TWh och solkraften 0,16 TWh. Den så kallade värmekraften, som inkluderar både fossila energikällor och biomassa, stod för 26,4 TWh. Kurvan visar hur dessa kategorier fördelade sig under året.