OX2 suunnittelee tuulivoimapuistoja kauas merelle.
Gun-Marie Wiis

Suunnitteilla valtavia tuulipuistoja

OX2-ruotsalaisyhtiö sai tammikuussa tutkimusluvat kahdelle valtavalle tuulipuistohankkeelle Perämerellä Suomen talousvyöhykkeen länsirajan tuntumassa.

Halla- ja Laine-tuulipuistoihin on suunnitteilla yhteensä 310 merituulivoimalaa, jotka voisivat tuottaa vuositasolla 23 TWh sähköä.

150 tuulivoimalan Laine-hanketta kaavaillaan Kokkolan ja Pietarsaaren edustalle 24 km Torsönistä länteen, kun taas 160 tuulivoimalan Halla-hanketta suunnitellaan 23 km Hailuodosta länteen.

OX2:n mukaan molempien hankkeiden osalta on aloitettu ympäristövaikutusten arvioinnit ja pidetty ennakkoneuvottelut viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

”Tutkimuslupien myötä pääsemme rakentamaan tuulipuis­toja aiemmin hyödyntämättömälle talous­vyöhykkeelle”, kertoo OX2:n Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen.

Suunnitelmissa olevan merituulivoiman sähköntuotanto käynnistyisi tämän vuosikymmenen loppupuolella.

Teemu Loikkasen mukaan merituulivoima on avainasemassa toimijoille, jotka esimerkiksi sähköistävät teollisia prosesseja, suunnittelevat akkutehtaita tai tuottavat vetyä.

OX2:n pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, ja yhtiö kehittää ja myy tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. Yhtiö on toiminut v. 2004 lähtien laajamittaisena maatuulivoiman rakentajana sekä kehittänyt ja myynyt noin 2 500 MW asennettua tuulivoimakapasiteettia Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan.