OX2 planerar vindkraftsparker långt ute till havs.
Gun-Marie Wiis

Enorma vindkraftparker under planering

Det rikssvenska företaget OX2 fick i januari prospekteringstillstånd för två enorma vindparker i Bottenviken intill västgränsen av Finlands ekonomiska zon.

De två vindparkerna, Halla och Laine, skulle tillsammans omfatta 310 vindmöllor, som på årsbasis skulle kunna generera 23 TWh el.

Laine med 150 möllor är planerad i vattnen utanför Karleby och Jakobstad, 24 kilometer västerut från Torsön. Halla med 160 möllor skulle byggas 23 kilometer väster om Karlö.

Miljökonsekvensbeskrivningar för de två vindparkerna har inletts, och preliminära samråd har hållits med myndigheter och intressenter för båda projekten, enligt meddelande från OX2.

”Med prospekteringstillstånden kommer det att vara möjligt att bygga vindparker i den tidigare outnyttjade ekonomiska zonen”, förklarar OX2:s finländska landschef Teemu Loikkanen.

Enligt OX2 skulle elproduktionen från den planerade havsvindkraften kunna inledas i slutet av detta årtionde.

Teemu Loikkanen ser ett förväntat behov av den nya elen hos aktörer som till exempel är i färd med att elektrifiera industriella processer, planerar batterianläggningar eller produktion av vätgas.

OX2, med huvudkontor i Stockholm, utvecklar och säljer vind- och solparker. Bolaget har inom storskalig landbaserad vindkraft sedan 2004 utvecklat och sålt cirka 2 500 megawatt installerad vindkraftskapacitet i Sverige, Finland, Norge och Polen.