Norjan vanhoissa vesivoimaloissa vesi usein johdetaan putkia pitkin alas turbiineihin. Näiden putkien pudotuskorkeus 385 metriä Tyssedalin aiemmassa voimalassa Norjan Vestlandetissa oli niiden rakentamisen aikaan runsaat sata vuotta sitten maailman korkein.
Wikipedia

Vesivoima tuulivoimaa arvokkaampaa

Onko kaikki sähkö samanarvoista? Tutkimusten mukaan tuulivoiman runsas rakentaminen samalle tarjousalueelle kannibalisoi sen kannattavuutta. Mitä enemmän sähköjärjestelmässä on tuulivoimaa, sitä alhaisemmaksi tuulivoimalla tuotetun sähkön hinta laskee, kun sähkö myydään spot-markkinoilla.

Tilanne on toinen vesivoimalan omistajalle, joka voi varastoida vettä. Vaikka vailla rajakustannuksia oleva tuuli on syrjäyttämässä vesivoiman, kannattaa vettä säästää sähkönhinnan ollessa alhainen sen sijaan, että vesivoimala kävisi täydellä teholla hinnan ollessa korkeampi.

Energiaekonomisti Lion Hirthin (Energiforsk 2016:276) tutkimuksen ja Ruotsista saatujen esimerkkien mukaan tuulivoima kuitenkin hyötyy sähköjärjestelmän vesivoimasta, sillä vesivoima pienentää kannibalismivaikutusta. Tuulivoimalla tuotetun sähkön markkina-arvo laskee tuulivoimatuotannon lisääntyessä, mutta arvonmenetys hidastuu vesivoimaisessa sähköjärjestelmässä.

Hirthin tutkimuksessa todetaan, että jos tuulivoiman osuus nousee nollasta 30 prosenttiin, jarruttaa vesivoima arvonmenetystä noin kolmanneksella. Esimerkiksi Saksaan verrattuna 1 MWh tuulivoimalla tuotettu sähkö on Ruotsissa 18 % arvokkaampaa vesivoiman ansiosta.

 

Kuvan vahvistaa norjalaisen Europower-julkaisun toimittaja Anders Lie Brennan tuore laskelma. Brenna vertasi vedellä ja tuulella tuotetun sähkön tuotantoarvoja vuoden 2021 jokaisen 8 760 tunnin ajalta perustuen Norjan viiden tarjousalueen hintoihin. Hän havaitsi, että kaikesta Norjassa tuulivoimalla tuotetusta sähköstä maksettiin 10,9 % vähemmän kilowattitunnilta kuin varastoidulla vesivoimalla tuotetusta sähköstä.

On muistettava, että suuri osa tuulivoimalla tuotetusta sähköstä myydään pitkäaikaisten sopimusten perusteella ja että myös vesivoimalat myyvät osan tuotannostaan suojattuun hintaan. Toisin sanoen luvut eivät näytä, minkä hinnan sähköntuottajat todellisuudessa saavat, vaan pikemminkin osoittavat, minkä hinnan tuottajat olisivat saaneet sähköstä sähköpörssissä.

Hintaero kasvoi selkeästi sen mukaan, mitä suurempi osuus tarjousalueen sähköstä tuotettiin tuulivoimalla. Ero oli koko vuoden tasolla 18,7 % vesivoiman eduksi Keski-Norjan (NO3) tiheimmällä tuulivoima-alueella, jossa tuulivoiman osuus on 30 % asennetusta tehosta. Brennan löydös siis vastaa Lion Hirthin tutkimustulosta.