Hetkellinen kuva Pohjoismaiden sähköntuotannosta 3. helmikuuta. Suomessa kulutettiin 12 455 MW sähköä; sähköä tuotettiin 9 141 MW ja tuotiin maahan 3 314 MW. Tuulivoiman asennustehosta, 3 257 MW:sta, sähköä tuotettiin vain 2 MW:n edestä.
Statnett

Tuulivoima lyö ennätyksiä Suomessa

Suomeen rakennettiin viime vuonna 141 uutta tuulivoimalaa. Koska uudet voimalat ovat keskimäärin huomattavasti tehokkaampia kuin vanhemmat, asennettu tuulivoimakapasiteetti kasvoi edellisvuodesta peräti 26 prosenttia 3 257 megawattiin.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan koko vuoden tuulivoimatuotanto oli runsaat 8 TWh eli 11,7 % Suomen koko sähköntuotannosta.

Maassa oli vuodenvaihteessa yhteensä 962 tuulivoimalaa, joista 59 % oli kotimaisessa omistuksessa.

Tuulivoimalat alkavat lähtökohtaisesti tuottaa sähköä silloin, kun tuulennopeus on kolme metriä sekunnissa. Voimalat saavuttavat nimel­listehonsa nopeuden ollessa 11–12 metriä sekunnissa. Tuotanto ei enää kasva, vaikka tuuli puhaltaisi kovemmin.

Kun tuulennopeus kasvaa 25 metriin sekunnissa, tuulivoimala tavallisesti sammuttaa itsensä liiallisen kulumisen estämiseksi.

Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimarakentaminen jat­kuu kii­vaana niin, että tuulivoi­malla tuotettu sähkö vastaa vuonna 2025 noin neljänneksestä Suomen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.

Tuulivoiman ongelmana on, ettei se tuota sähköä tilauksesta. Suomessa tehtiin 3. helmikuuta huomionarvoinen tuulivoima­ennätys, kun tuulivoiman sähköntuotanto pysyi suuren osan päivästä alle prosentissa asenne­tusta kapasiteetista.

Fingridin mukaan alhaisin taso oli 2 MW. Toisin sanoen lähes tuhat tuulivoimalaa tuotti alle tuhannesosan asennetusta kapasiteetistaan, kuten kuva osoittaa.