”Tehkää siitä mahdollisimman yksinkertainen!”

diagram

Oman aurinkosähkön arvo on 76–123 äyriä/kWh (noin 8–13 senttiä/kWh). Laskuesimerkissä on käytetty Kund-kraftin ja Vattenfallin sähköenergian ja sähkönsiirron hintaa, joka voi vaihdella eri yhtiöissä eri puolilla maata.

 

Vapautus energiaverosta. Jos omistaa yhteensä enintään 255 kw:n tehosta aurinkokennoja, ei heinäkuusta 2016 lähtien ole tarvinnut maksaa energiaveroa itse kulutetusta aurinkoenergiasta. Koska energiavero plus alv on useimmille yksityishenkilöille 41,38 äyriä/kwh, itse kulutetun sähkön arvo on suurelta osin peräisin juuri energiaverovapautuksesta.

 

Poikkeus tuloverosta. Jos tulot ovat alle 40 000 kruunua vuodessa, mukaan lukien yksityiskiinteistön muut mahdolliset tulot, ylijäämäsähkön myynnistä ei tarvitse maksaa tuloveroa.

 

Arvonlisävero. Alle 30 000 kruunun arvosta sähköä myyvän ei tarvitse laskuttaa, ilmoittaa ja maksaa myynnistä arvonlisäveroa.
Tämän lisäksi on vielä sähkösertifikaatteja, alkuperätakuita ja energianvarastointitukia koskevia sääntöjä, jotka vaikuttavat aurinkosähkölaskelman tulokseen.

 

Uusiutuvan energian pääasiallinen tukijärjestelmä on Ruotsissa vuodesta 2003 lähtien perustunut sähkösertifikaatteihin. Se tarjoaa kuitenkin liian vähän tukea sellaisen lupaavan tekniikan vauhdittamiseen, jonka tuotantokustannus on ainakin nykytilanteessa suurempi kuin esimerkiksi tuulivoimalla.
Siksi aurinkosähkölle on kehitetty joukko muita tukimuotoja, lakeja ja poikkeuksia. Koska säännöstö voi muuttua laitoksen elinkaaren aikana, maallikon on hyvin vaikea arvioida tarkasti investoinnin talousnäkökohtia.
Suomelle voikin siksi suositella aurinkosähkön säännöstön pitämistä mahdollisimman yksinkertaisena ja järjestelmän rakentamista pitkäjänteiseksi, jotta talous on investoijan ennakoitavissa.

 


 

Kirjoittaja työskentelee tutkijana ABB:llä ja Mälardalenin korkeakoulussa. Hän pitää myös blogia bengtsvillablogg.info.

TEKSTI: BENGT STRIDH