Uusia mahdollisuuksia

Suomen, Euroopan ja koko maailman energia-alalla on ollut viisi viime vuotta yhteinen pääteema, nimittäin energiamurros. Se sisältää pitkälti kolme pääkohtaa: 1) siirtyminen fossiiliyhteiskunnasta hiilidioksidineutraaliin, 2) uusiutuvan sähkön ja lämmön tuotantomuotojen nopea kehittyminen, ne ovat nykyään ilman tukiakin kustannustehokkaampia kuin aiemmat perinteiset energialajit ja 3) uudet liiketoimintamallit, jotka korvaavat energian perinteiset osto- ja myyntitavat.

Herrfors, samoin kuin koko Katternö-konserni, ovat hyvissä asemissa kahden ensimmäisen suhteen. Uusien liiketoimintamallien käsite, niiden sisältämine tuotteineen ja palveluineen, on epämääräisempi. Yleisessä keskustelussa esitetään kaikkia mahdollisia oletuksia siitä, millaisia liiketoimintamallit voisivat olla, mutta vielä on epäselvää, mitkä niistä menestyvät.

 

Vuosi sitten (kesäkuussa 2017) Herrfors alkoi kartoittaa, mitkä uudet tuotteet ja palvelut sopivat meille parhaiten. Tänä vuonna aloitimme täytäntöönpanon, ja meillä on nyt kaksi luonteeltaan täysin erilaista konseptia, joita voimme tarjota nykyisille ja uusille asiakkaille.

Nordic Sunrise, Katternö-ryhmän oma aurinkopaneelikonsepti yhteistyössä Green Energy Finlandin kanssa, tarjoaa alan ehdottoman eturintaman tuotekehitykseen perustuvia vaihtoehtoja. Aiomme tuoda Nordic Sunrise -salkkuun vähitellen uusia tuotteita. Pidemmällä aikavälillä Nordic Sunrisessa ei ole kyse vain aurinkopaneeleista, vaan se tarjoaa myös alustan tuleville pientuotantoratkaisuille.

 

Oy North Shore Data Center Ab (NSDC), siis JNT:n kanssa hiljattain perustettu startup-yritys, on ainutlaatuinen ratkaisu mutta samalla luonnollinen jatko yhteistyölle, joka alkoi jo v. 2016 ison datakeskuksen edellytysten kartoituksella Pietarsaaressa.

JNT:n ja Herrforsin yhdistelmä osaamista ja aineellisia resursseja tarjoaa vankan pohjan ja paljon kehityspotentiaalia vastaamaan yritysten datakeskuspalvelujen kasvavaan tarpeeseen omalla alueellamme, Suomessa ja myös maamme rajojen ulkopuolella. NSDC:hen liittyvistä energia-alan tulevaisuuden skenaarioista yhtenä esimerkkinä ovat omaa pientuotantoa harjoittavat yhteisöt, joissa hyödykkeiden vaihdon jakamistalous perustuu todennäköisesti lohkoketjutekniikkaan, joka vaatii paljon datakapasiteettia.

 

Tätä kirjoittaessani olemme selvittämässä myös kolmatta uutta konseptia, joka sekin eroaa täysin kahdesta ensiksi mainitusta. Toivon, että voin palata tähän Katternö-lehden tulevissa numeroissa.

Yhdessä nämä kolme konseptia muodostavat alustan, joka antaa meille hyvät edellytykset toimia nopeasti, kun maailma ympärillämme muuttuu ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Mukavan kesän toivotuksin!

 

ROGER HOLM, toimitusjohtaja, Katternö