Ögonblicksbild av elproduktionen i Norden den 3 februari. Finland använde 12 455 MW el, produktionen i landet var 9 141 och importen 3 314 MW el. Den installerade vindkraftskapaciteten i Finland på 3 257 MW producerade bara 2 MW el.
Statnett

Vindkraften slår rekord i Finland

Under fjolåret byggdes 141 vindmöllor i Finland. Eftersom de i snitt är betydligt kraftfullare än äldre möllor, ökade den installerade vindkraftskapaciteten under fjolåret därför med hela 26 procent till 3 257 megawatt.

Vindkraftens årsproduktion under fjolåret blev drygt 8 TWh el, vilket motsvarar 11,7 procent av de totala elproduktionen i Finland, enligt Finlands Vindkraftsförening.

Sammanlagt fanns i Finland vid årsskiftet 962 vindmöllor. Ägarna var inhemska till 59 procent.

Som grundregel börjar vindmöllorna producera el vid vindhastigheten 3 meter i sekunden. Vid 11–12 meter sekundmeter når möllorna sin nominella effekt. Även om det blåser mer än så, ökar inte produktionen. Vid vindnivån 25 meter i sekunden ska en vindmölla normalt stänga av sig själv för att motverka hårt slitage.

Enligt vindkraftsföreningen fort­sätter den snabba vindkraftsutbyggnaden, så att den producerade elen år 2025 motsvarar ungefär en fjärdedel av Finlands årliga elförbrukning.

Vindkraftens dilemma är att den inte producerar el på beställning. Den 3 februari slogs något av ett vindkraftsrekord i Finland, då elproduktionen från vindkraften under en stor del av dagen höll sig under en procent av den installerade kapaciteten.

Den lägsta nivå som noterades av Fingrid var 2 megawatt. Med andra ord levererade de snart ettusen vindmöllorna då mindre än en tusendel av sin installerade kapacitet, som illustrationen visar.