ROGER HOLM
Toimitusjohtaja, Katternö
Morgan Grip

Uusi aika on täällä

Digitalisaation käsite sai alkunsa, kun matemaatikko G.W. von Leibniz esitti 1700-luvun alussa ajatuksen tiedon ilmaisemisesta nollien ja ykkösten sarjana. Ideaa kehitettiin, ensimmäiset elektromekaaniset tietokoneet saatiin 1900-luvun puolivälissä, kotitietokoneet yleistyivät 1980-luvulla, Internet 1990-luvulla ja sen mobiiliversio 2000-luvun alussa. Vuoteen 2010 jatkunutta kehitystä pidetään yleisesti digitalisaation ensimmäisenä vaiheena.

Nyt meidän katsotaan elävän digitalisaation toista vaihetta, jossa tekoäly (artificial intelligence, AI), esineiden internet (Internet of Things, IoT), lohkoketjuteknologia ja robotisointi ovat keskeisiä käsitteitä. Ei pelkästään tietokoneet vaan yhä useammat laitteet ja esineet ovat jatkuvasti kytkettynä internetiin, ne voivat viestiä ja niitä voidaan ohjata langattomasti, algoritmit optimoivat niiden toimintaa, jakamistalous luo uusia mahdollisuuksia itse kullekin meistä käyttää ja maksaa palvelusta tai laitteesta vain silloin, kun tarvitsemme sitä. Se puolestaan tuo omistamiseen uutta näkökulmaa, jossa esimerkiksi oma auto tai asunto eivät tulevaisuudessa ole monien mielestä yhtä houkuttelevia kuin nykyään.

Millä mallilla digitalisaatio on energia-alalla? Boston Consulting Groupin selvitys vuodelta 2015 osoittaa digitalisaation koskevan energia-alalla lähinnä sisäistä tiedonkulkua, työrutiineja ja mittaustietojen käsittelyä. Paljon on kuitenkin tapahtunut vuoden 2015 jälkeen, ajankohtaisena esimerkkinä siitä älykkäät sähköverkot, jotka mahdollistavat tehohuippujen tasaamisen kysyntäjoustoilla sekä pientuotannon liittämisen energiajärjestelmään. Kulutushuippujen tehopula on vakava ja akuutti ongelma lähinnä Suomen sähköjärjestelmässä, mutta samoja oireita näkyy myös Ruotsissa.

Energia-alan yksityisasiakkaat sitä vastoin eivät ole mitenkään laajemmin huomanneet digitalisaatiota paitsi palveluissa, joita asiakkaat voivat käyttää energiayhtiöiden verkkosivujen ja sovellusten kautta. On tärkeää muistaa, että monet asiakkaat haluavat sähkönsä huoletta ja varmasti joutumatta sen kummemmin miettimään, mitä mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tarjota.

Herrfors hankki tytärkonserni Härjeånsin kanssa tämän vuoden heinäkuussa osuuden tukholmalaisesta Bright Energysta. Toivomme tämän ansiosta voivamme lähitulevaisuudessa tarjota tuotteen, jolla asiakas voi ohjata omaa lämmitysjärjestelmää, sähköauton latausta ja kotinsa muita älylaitteita. Tuotteen algoritmit optimoivat sähkönkulutuksen hyödyntämään halvimpia tunteja, ja samalla asiakas pystyy aktiivisesti seuraamaan ja optimoimaan omaa ympäristökuormitustaan energian osalta.

Olemme Herrforsissa iloisia tämän tuotteen pikaisesta saapumisesta markkinoille, etenkin niille asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita digiratkaisuista arjen helpottamiseksi ja kustannusten pitämiseksi kurissa.