ROGER HOLM
vd, Katternö
Morgan Grip

En ny tid är här

Begreppet digitalisering fick sin början då matematikern G.W. von Leibniz presenterade idén att information kan uttryckas som serier av nollor och ettor i början av 1700-talet. Idén utvecklades vidare, de första elektromekaniska datorerna kom i mitten av 1900-talet, persondatorerna slog igenom på 1980-talet, Internet på 1990-talet och dess mobila variant i början av 2000-talet. Utvecklingen fram till år 2010 betraktas allmänt som digitaliseringens första fas.

I dag talas allmänt om att vi lever i digitaliseringens andra fas, där artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT), blockkedjeteknologi och robotisering är centrala begrepp. Inte bara datorer, utan allt fler apparater och föremål är konstant uppkopplade och kan kommunicera och styras trådlöst, algoritmer optimerar deras funktion, delningsekonomin skapar nya möjligheter för var och en av oss att använda och betala för en tjänst eller apparat endast då vi behöver den. Detta ger i sin tur ett nytt perspektiv på ägande, där till exempel egen bil och bostad kommer att bli mindre attraktivt i framtiden för många människor.

Hur ligger vi till med digitalisering inom energisektorn? En utredning av Boston Consulting Group från 2015 visar att digitaliseringen främst berör energibranschens interna informationsflöden, arbetsrutiner och hantering av mätdata. Sedan 2015 har mycket hänt, ett aktuellt exempel är smarta elnät, som möjliggör utjämning av effekttopparna via efterfrågeflexibilitet och integrering av mikroproduktion i energisystemet. Bristen på toppeffekt är ett allvarligt och akut problem främst i det finländska elsystemet, men samma symptom finns även i Sverige.

Däremot har energisektorns privatkunder inte ännu i någon större grad märkt av någon digitalisering, utöver det som kunderna kan ta del av via energiföretagens webbsidor och appar. En viktig aspekt här är att många kunder vill ha sin el bekymmersfritt och tryggt levererad, utan att desto mer behöva bry sig om vilka möjligheter som digitaliseringen kan ge.

I juli detta år gick Herrfors tillsammans med dotterkoncernen Härjeåns in som delägare i Bright Energy i Stockholm. Tack vare detta hoppas vi inom snar framtid kunna erbjuda en produkt där kunden kan styra sitt värmesystem, sin elbilsladdning och sina övriga smarta hem-prylar. Produktens algoritmer optimerar elförbrukningen för att utnyttja de billigaste timmarna och samtidigt kan kunden aktivt följa och optimera sin egen energirelaterade miljöbelastning.

Vi är från Herrfors sida glada över att snart kunna erbjuda denna produkt, speciellt för de kunder som är intresserade av digitala lösningar anpassade för att göra vår vardag både bekvämare och förmånligare.