Tältä näyttää joustavan sähköverkon tärkeä komponentti, virtausakku Ruotsin Simrishamnissa. Artikkelissa mainittu Switch-hanke on osa EU-rahoitteista CoordiNet-hanketta. Se on Vattenfall Eldistributionin, Eon Energidistributionin ja Svenska kraftnätin yhteistyöhanke, joka käynnistyi 1. tammikuuta 2019. Tarkoituksena on kehittää ratkaisuja eri puolilla Ruotsin sähköverkkoa esiintyvään tehopulaan. CoordiNet-hanke jatkuu vuoteen 2022.
Eon

Valtuudet väärässä osoitteessa

Jos verkkoyhtiöiden täytyy pystyä käsittelemään tulevaisuuden sähköverkkovirtoja, niiden on saatava tasevastuu omalla verkkoalueellaan. Se merkitsee oikeutta omistaa ja käyttää energiavarastoja, kirjoittaa Eon Energidistribution Ab:n viestintäpäällikkö Stina Albing.

”Jos verkkoyhtiöiden halutaan selviävän tehtävästään, sääntöjä on muutettava”

 

Yhteiskunnan laajamittainen sähköistäminen on ratkaisevassa asemassa, jos haluamme päästä fossiilisista polttoaineista. Sähköistäminen vaatii nykyaikaista ja joustavaa sähköverkkoa.

Skoonessa avattiin 5. marraskuuta 2019 Ruotsin ensimmäinen sähköverkon paikallisen kysyntäjouston kauppapaikka – SWITCH. Kauppapaikka sai alkunsa Skoonen ja myös muutamien muiden alueiden sähköverkkojen akuutista kapasiteettipulasta. Useat suuret ruotsalaiset elinkeinoelämän toimijat ilmoittivat tilanteen vaarantavan niiden kasvumahdollisuuksia.

Ruotsin sähköverkot on suurelta osin rakennettu vuosina 1920–1950. Energiankäyttö on sen jälkeen muuttunut rajusti. Käytämme esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä yhä enemmän, mutta niiden energiantuotantoahan ei voi suunnitella. Tuolloin sähköverkkoon kohdistuu merkittävästi toisenlaisia vaatimuksia, jotta kuluttajien sähkönsaanti säilyy kaikissa tilanteissa luotettavana.

Sähköverkkojen vaatimuksia määrittelee perustavalla tavalla uusiksi myös kaksi muuta muutosta, nimittäin kaupungistuminen ja ajoneuvokannan sähköistyminen. Yhä useammat muuttavat kaupunkeihin ja yhä useammat haluavat ladata ajoneuvonsa sekä kotona että työssä. Energiajärjestelmän ja sähköverkkojen murros on vasta alussa.

 

Sähköverkkojen murros vaatii suuria investointeja pitkän aikaa. Mutta voimme jo nyt ottaa käyttöön ratkaisuja, jotka mahdollistavat nykyisten verkkojen tehokkaamman käytön. Verkkoyhtiö voi SWITCHin kaltaisilla joustomarkkinoilla asettaa hinnan kuluttajan sähkönkäytön tilapäiselle supistamiselle tai tuotannon tilapäiselle lisäämiselle.

Näin SWITCH mahdollistaa paikallisesti ja nopeasti sähköverkon kuormituksen leikkaamisen huippukuorma-aikoina. Sähköverkon tilapäiset pullonkaulat saadaan vältettyä.

Tämäntyyppisillä joustomarkkinoilla on suurta potentiaalia sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Yksityisasiakassektorin kysyntäjoustolla kuluttaja voi omaksua sähkönkäytössään aktiivisemman ja tietoisemman roolin. Mutta toistaiseksi kannustimet ovat riittämättömiä. Myös toiminnan sääntelyedellytykset puuttuvat.

Vaikka me sähköverkkoyrityksissä näemme verkkojen joustavuuspalvelujen suuren paikallisen hyödyn, säännöt estävät meitä kehittämästä tarvittavia palveluja. Katsomme, että verkkoyhtiön rooliin on lisättävä oman verkkoalueen tasevastuu.

 

Tämä tarkoittaa, että verkkoyhtiö tarvitsee oikeuden käyttää energiavarastoja, jotta se pystyisi tasapainottamaan verkon energiavirrat. Verkkoyhtiön täytyy sen vuoksi saada omistaa ja käyttää energiavarastoja omaa verkkotoimintaansa varten sekä ostaa erilaisia joustopalveluja sähkömarkkinoiden toimijoilta, kuten tasevastuullisilta sähkökauppayhtiöiltä tai ostoyhteenliittymiltä.

Varhaisessa markkinoilletulovaiheessa, tai jos sähkömarkkinoilla ei ole näitä palveluja tarjoavia toimijoita, verkkoyhtiöiden täytyy saada ostaa joustoa suoraan loppuasiakkailta.

Toimimme verkkoyhtiönä yhteiskunnan suuren energiamurroksen eturintamassa. Tämä haaste vaatii suuria investointeja ja energiankäytön tehostamista. Olemme valmiit jatkamaan työtä.

Mutta tarvitaan järkevät investointiehdot ja markkinaehtoiset edellytykset, jotta verkkoyhtiöt voivat investoida uuteen tekniikkaan. Älykkäät ja joustavat sähköverkot ovat kestävän kehityksen ja pohjoismaisen hyvinvoinnin edellytys.

 

Stina Albing, Eon

Stina Albing
Viestintäpäällikkö, Eon Energidistribution
TEKSTI: Stina Albing