Ydinenergialain kokonaisuudistus valmisteilla

Työ- ja elinkeinoministeriön 18. lokakuuta 2019 asettama työryhmä valmistelee Suomen ydinenergialain kokonaisuudistusta.

”Tavoitteena on kehittää ydinlaitoksiin liittyvä ydinenergian käytön sääntely ajanmukaiseksi, selkeäksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, joka täyttää perustuslain ja EU:n lainsäädännön muuttuneet vaatimukset sekä ennakoitavissa olevat tarpeet”, perusteluissa sanotaan.

Selvitystehtävän myötä on otettu ensimmäinen askel suuntaan, riippuen siitä mihin selvitys johtaa, joka mahdollistaa ensi sijassa lämmöntuotantoon tarkoitettujen pienreaktoreiden käytön.

Ydinenergialainsäädännön edellinen kokonaisuudistus tehtiin 1980-luvulla. Sen jälkeen ydinenergialakiin on tehty kolmisenkymmentä muutosta ja säteilylainsäädäntö uudistettiin täysin v. 2018. Tämä lainsäädäntö on hyvin yksityiskohtainen ja soveltuu lähinnä suuriin perinteisiin ydinvoimaloihin.

Ministeriö kuvaa työryhmän keskeisiä tarkasteltavia kysymyksiä mm. näin:

  • ydinlaitosten määrittely sekä niihin sovellettavien vaatimusten ja menettelyjen arviointi turvallisuusmerkityksen perusteella,
  • lupajärjestelmän (periaatepäätös, rakentamislupa, käyttölupa, käytöstäpoistolupa) soveltuvuus eri tyyppisille ydinlaitoshankkeille (ml. modulaariset ydinlaitokset) ja mahdollisesti uudenlaisten lupien käyttöönotto (esim. laitospaikkalupa),
  • käytettyä polttoainetta ja muun ydinjätteitä koskevan sääntelyn tarkastelu loppusijoituksen näkökulmasta ja
  • luonnonuraania sisältävän materiaalin, ydinpolttoaineen, ydinjätteen ja radioaktiivisen jätteen määritelmien uudistaminen nykyistä johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi.

Työryhmää johtaa teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, raportti on annettava 18. kesäkuuta 2020.

Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n tutkimusryhmäpäällikkö Ville Tulkki on lausunut, että ”kymmenen tai kymmenet” pienreaktorit voisivat soveltua hyvin lämmöntuotantoon eri puolilla Suomea etenkin, kun kunnianhimoisena poliittisena tavoitteena on saada Suomi hiilineutraaliksi 15 vuodessa.

Liisa Heikinhemo on kommentoinut Ylelle diplomaattisesti, että kymmenet SMR-reaktorit ”toisivat ainakin viranomaisille haasteita”. Lisäksi hän korostaa, ettei ainakaan ydinjätettä tai käytettyä ydinpolttoainetta voisi varastoida useilla eri paikkakunnilla.

 


Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo johtaa työryhmää.
Kuva: Työ- ja elinkeinoministeriö.