Näin Suomen ja Ruotsin sähkön pörssihinnan erotus on vaihdellut edellisen 18 vuoden aikana.
Energiateollisuus

Sähkönkulutus supistui viime vuonna

Suomessa kulutettiin vii­me vuonna 86 TWh sähköä, edellisvuoteen verrattuna noin 1,5 % vähemmän.

Teollisuuden sähkönkulutus supistui 1,7 %, mutta kotitalouksien kulutus säilyi vuoden 2018 tasolla.

Pörssisähkön keskihinta, siis hinta jolle sähköyhtiöt ja teollisuus pitkälti perustavat liiketoimintansa, supistui Suomen osalta vajaat 6 % vuonna 2019. Ruotsiin verrattuna pörssisähkö maksoi meillä 15 % enemmän.

Hintaero johtuu pitkälti siitä, että Suomessa käytetystä sähköstä suuri osa, 23 %, on tuontisähköä. Vuonna 2019 Ruotsista tuotiin runsaat 16 TWh ja Venäjältä runsaat 7,5 TWh sähköä, kun taas Suomi vei sähköä etenkin Viroon, kaikkiaan 3,8 TWh.

Kaaviosta näkee, miten paljon kalliimpaa pörssisähkö on ollut Suomessa viime vuosina Ruotsiin verrattuna. Erot johtuvat monista tekijöistä, joista sää on ainainen arvoitus, sekä sähköntarjonnassa että -kysynnässä.

Koska sähkö on Suomessa kalliimpaa, investoijat haluavat mieluummin sijoittaa paljon energiaa kuluttavia teollisuuslaitoksia Ruotsiin, kommentoi Energiateollisuuden markkinajohtaja Pekka Salomaa.

Joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 lämpimät ja runsassateiset säät ovat merkittävästi parantaneet Pohjoismaiden resurssitasapainoa ja laskeneet sähkön spottihinnat alhaisimmilleen sitten vuoden 2005.