Päästöt jatkavat kasvuaan

Maailman hiilidioksidipäästöt kasvoivat v. 2018 vajaat 2 % ja olivat 37,89 miljardia tonnia. Suurinta kasvu oli Intiassa, sekä prosentteina että tonneina mitattuna. Kiina tuotti kaikkiaan 29,7 % vuoden 2018 päästöistä, USA 13,9 %, EU-maat 9,1 %, Intia 6,9 % ja Venäjä 4,6 %. Kansainvälinen lentoliikenne ja kuljetukset tuottivat 3,33 % päästöistä – aineisto ei erottele lento- ja meriliikennettä mutta kaikkineen meriliikenne tuottaa lentoliikennettä enemmän päästöjä. Vuodesta 1970 lukien maailman hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet 140 % mutta EU-maissa supistuneet 17 %. Huomautettakoon, että muut kasvihuonekaasut lisäävät kokonaispäästömäärää noin kolmanneksella.

 


Lähde: Ekonomifakta/EDGAR