Kevin Holmström

När man jobbar i grupp är det nödvändigt att ha goda arbetskamrater och ett gemensamt mål. Alla ska ge allt, annars tappar man energin.