Nina Hietanen

Under det senaste året har vi alla blivit tvungna att tänka i nya banor. Även om situationen är krävande på många sätt, har den också gett oss nya insikter. Varje gång jag är med om att lösa ett problem strömmar det till ny energi. Idén med gymnastikundervisningen på distans lät i början främmande, men till min förvåning har också det fungerat riktigt bra. Vi har kunnat utnyttja tekniken för att kommunicera med varandra och för att skapa nya roliga sätt att motionera och stärka kroppen.

En av mina största energikällor är att få bidra till att människor lär sig nya saker och utvecklas. Det gäller både i mitt yrke som lärare och i min roll som tränare för de ungdomar som ägnar sig åt gymnastik på fritiden.

Min energi alstras tillsammans med andra människor och med mina tre hundar som jag dagligen motionerar. Ibland vill jag ändå vara helt ensam, gärna i en kolmörk skog där jag kan njuta av sådana små ljud som vanligtvis överröstas av det dagliga sorlet.

Nina Hietanen

Nina Hietanen är lärare i gymnastik och hälsolära på Ylivieskan lukio. Hon tillbringar ett dussintal timmar per vecka i gymnastikhallen Voikkari, där hon leder träningar för unga gymnaster i åldern 11–16 år.
Bild: Karolina Isaksson