Minnesvärd skidtur på vårvintern i Salamanjärvi nationalpark.
Mattias Kanckos

Finlands 41 nationalparker

Mitt första besök i en nationalpark som, ung biologistuderande för snart 25 år sedan, har följts av närmare 100 besök till. I dag har jag besökt alla nationalparker i Finland, vissa av dem dessutom många gånger. Salamanjärvi nationalpark toppar listan med fjorton besök.

Att besöka alla nationalparker har inte varit ett livsmål för mig, men det har ändå blivit så. Intresset för nationalparkerna är stort också hos allmänheten, och åren 2021–2022 föreläste jag om dem på olika håll i Österbotten för närmare 500 åhörare.

Alla nationalparker är ändå inte värda ett besök. Många är små, splittrade, väldigt likartade och helt enkelt ointressanta. I vissa nationalparker är det alltför mycket folk och några av nationalparkerna ute till havs är oerhört svårtillgängliga. Men bland nationalparkerna finns också riktiga guldkorn.

I tabellen här intill finns 25 års flängande i Finlands 41 nationalparker destillerat ner till åtta personliga favoriter. Listan är förstås högst subjektiv, var och en hittar säkert sina egna favoriter.

Finlands nationalparker är stora naturskyddsområden (minst 1000 hektar). Deras viktigaste uppgift är att bevara naturens mångfald, men de ska också erbjuda människor möjlighet till upplevelser och rekreation.

I de allra flesta nationalparker finns vandringsleder, naturstigar och rastplatser som än så länge kan användas gratis. Nationalparkerna är ekonomiskt lönsamma turistattraktioner för närliggande kommuner och många tävlar om att få en nationalpark till sin region.

Det senaste tillskottet, Salla nationalpark, som grundades så sent som år 2022, lär därför följas av flera nya. Nationalparkerna är ganska jämnt utspridda över landet, det enda tomma området är den österbottniska kustremsan.

Antalet besökare i nationalparkerna ökar varje år, och under pandemin var nationalparkerna för första gången proppfulla med folk. Trängseln i en del nationalparker – som i Oulanka och Noux under högsäsongen – är numera så besvärande att jag hellre gör mina längre vandringar i Lapplands ödemarksområden, där man fortsättningsvis får vara ensam.

 

Finland kan med 41 nationalparker, 19 naturparker och en mängd andra naturskyddsområden beskrivas som världsledande i fråga om strikt naturskydd. EU:s mål att 10 procent av landarealen ska vara strikt skyddad fram till år 2030 har Finland redan i praktiken uppnått.

Att jämföra olika länders andel skyddad natur är ändå mycket vanskligt. Naturskyddsorganisationer lyfter gärna fram att vissa länder i Mellaneuropa, som Tyskland, har upp emot 30 procent skyddad natur, men i praktiken är detta områden där jord- och skogsbruk tillåts. En korrekt siffra för Tyskland är 1-2 procent strikt skyddad natur.

Vi kan som finländare vara stolta över vårt naturskydd!

 
Uppe på Olhavanvuori i Repovesi nationalpark.
Bild: Mattias Kanckos
Med kanadensare på väg genom Kolovesi nationalpark.
Bild: Mattias Kanckos


 

 

TEXT: Mattias Kanckos