Björn fångad på bild av Benny West.
Benny West

Flest rovdjur på 100 år

”En helt ny situation för oss österbottningar”

 

Finland firar 100 år i år, och vi kan samtidigt fira att det finns mångfalt flera stora rovdjur i våra skogar nu än då Finland blev självständigt.

År 1917 var alla stora rovdjur mer eller mindre utrotade, bara i de mest avlägsna trakterna vid östgränsen fanns vid den tiden enstaka björnar och lodjur kvar. De stora rovdjuren började öka på allvar först efter 1970-talet.

I Österbotten har ökningen i princip skett sedan 1990-talet, så att vi i dag har goda chanser att få se björn, varg, lodjur eller järv överallt i landskapet.

Förutom den numera strikt reglerade och kontrollerade jakten på dessa djur, detta dessutom inom strikt reglerade kvoter, finns det inga verkliga hot mot dem. En del rovdjur dör årligen i trafikolyckor eller andra olyckor, men detta bortfall är försumbart.

Enligt den senaste uppskattningen finns omkring 2 500 lodjur, 2 000 björnar, 250 järvar och 220 vargar i Finland. Rovdjuren finns numera också över hela landet.

 

Med tanke på denna enormt positiva utveckling är det anmärkningsvärt att samtliga stora rovdjur ändå finns med på listan över utrotningshotade arter. Orsaken ska sökas i de kriterier som används vid bedömning av hotgraden, där en utgångspunkt är att stora rovdjur finns högst uppe i näringspyramiden. Samtidigt betyder det att de av ekologiska och naturliga skäl aldrig kan förekomma i stort antal.

I praktiken är kriterierna satta så att knappast något av de stora rovdjuren någonsin kan uppnå sådana populationer i Finland att de skulle kunna strykas från listan över utrotningshotade arter. På detta sätt har myndigheterna och naturskyddarna skaffat sig ett ”vetenskapligt” argument för att vara mycket restriktiva med att begränsa rovdjurens expansion.

Minst tre generationer människor i Österbotten har aldrig levt tillsammans med de stora rovdjuren. Situationen nu är alltså ny för oss österbottningar, och det är lätt att glömma bort detta i debatten om rovdjuren. Endera är man överdrivet rädd för dem eller så bortförklarar man svårigheterna.

I verkligheten är det mycket utmanande att leva sida vid sida med livskraftiga populationer av stora rovdjur. Det blir intressant att se hur läget i Österbotten utvecklas under de kommande åren.

TEXT: Mattias Kanckos BILDER: Benny West