Mattias Kanckos arbetar i sitt företag över ett brett spektrum. Naturguidningar kombineras med naturinventeringar, miljöplanering, konsultering och kursverksamhet. Du kan föreslå ämnen för kommande artiklar av honom på info@essnature.com.
Kasper Dalkarl

Mattias vår nya medarbetare

Mattias Kanckos vill hjälpa människor att hitta tillbaka till sitt ursprung och upptäcka naturens pärlor.

Mattias Kanckos är välkänd i regionen som naturföretagare. Han är biolog till utbildningen och erbjuder genom sitt företag Essnature kunderna bland annat natur- och vildmarksguidning.

Hans glädje över naturens rikedom står i kontrast till en oro över att många fjärmats från naturen.

”Som naturguide är jag bekymrad över allmänhetens bristande naturkunskaper. Jag har haft folk med mig ut i naturen som inte känt igen en trana, ens när de sett den på nära håll.”

”Artkännedomen har försämrats kontinuerligt. Under en guidning kan jag tydligt se att äldre människor, som ofta samlade växter till ett herbarium i skolan, har en helt annan blick för växterna än yngre. Många minns även de latinska växtnamnen.”

Det finns förstås undantag, tillägger han, som fågelskådare som ofta klarar att identifiera fåglar i fält på ett fantastiskt sätt. Men inte sällan är fågelbongarna specialiserade på att just artbestämma fåglar och kan inte så mycket annat.

Ändå är det som oroar Mattias mest trenden att även de utbildade biologerna saknar grundläggande kunskaper.

”Ofta är en biolog i dag specialiserad inom ett litet specialområde, medan allt annat förbises. Förmågan att se på naturen som en helhet och ett kretslopp tappas bort, om man koncentrerar sig allt för mycket på vissa detaljer.”

En orsak är jakten på finansiering.

”Forskarna framhåller gärna vikten av sitt eget forskningsområde på bekostnad av helhetssynen. Larmrapporter om utrotning, katastrof eller liknande hjälper dem i syftet. Men myndigheter med natur- och miljöskyddsansvar drivs därmed lätt till förhastade beslut.”

”Jag tror tyvärr inte att man kan få en riktig bild av naturens tillstånd om man tillbringar hela dagen i ett laboratorium eller framför en dataskärm”, säger Mattias Kanckos.

TEXT: Svenolof Karlsson BILDER: Kasper Dalkarl