Christian Envall i Pirilö vid det ställe där Jacobstads Wapen för 255 år sedan förmodligen gick av stapeln.
Kasper Dalkarl

Här byggdes Jacobstads Wapen

Christian Envall i Pirilö är säker på sin sak: Här uppe i skogen byggdes Jacob­stads Wapen, original­versionen.


Christian har hittat mängder av handsmidd spik på området. Här några exempel.
Bild: Kasper Dalkarl

 

I förra Katternönumret berättades att Jacobstads Wapen, den replik som byggdes på nittiotalet, snart seglar igen. I de historiker som finns om fartyget sägs att originalet, den galeas som sjösattes 1767, förmodligen byggdes på ett varv i Pirilö som hade Petter Teliin som ägare.

”Så är med all sannolikhet också fallet”, säger Christian Envall, som vuxit upp intill den utpekade platsen på Pirilö. Hit flyttade hans släkt redan 1781.

”Alla som bor här har alltid vetat att det var här man byggde fartyg på 1700-talet”, tillägger han.

För hans egen del har varvet och dess historia ändå väckt ett särskilt intresse. Mängder av föremål från varvet har genom åren hittats på området, och mycket ligger säkert fortfarande gömt i marken.

I uppväxtåren var det spännande för Christian att gå på skattjakt på det gamla varvsområdet. Särskilt mycket kom i dagen i samband med ett vägbygge för omkring 20 år sedan, till exempel en mängd handsmidda spikar, ett hammarhuvud och del av en smidesstång.

I och runt flera stenhögar finns slagg och tegel i varierande färg och struktur. Lager och skikt av träkol finns över ett större område. Allt detta vittnar om att smidesässjor och blästerugnar funnits på platsen.

Också en mängd lösfynd av olika typ har Christian plockat upp, som kritpipor, ben och glas, även bland annat en gjuten metallegering, 130 gram tung, och ett danskt skillingmynt från 1771. Före Christians tid hittades en silversked nära stranden.

Ett mycket speciellt vittnesmål om vad som förekommit på platsen är en grov tall med ett stort rektangulärt hål rakt igen stammen. Trädet är i dag borta, men Christians far har gett en noggrann beskrivning av hur det såg ut.

”Det här hålet måste ha använts för basning, det vill säga för att böja bordläggningsplankorna när man byggt eller reparerat fartyg. Här måste därför också ha funnits en basningstrumma, där virket mjukats upp med varm ånga”, säger Christian Envall.

Ett studium av gamla kartor har gjort bilden av varvet ännu tydligare. På 1700-talet gjorde Pirilön verkligen skäl för benämningen ö – båt krävdes för att ta sig hit.

”Under åren 1728–1734 stod Elias Teliin som ägare till Pirilö hemman. Hans tre söner ärvde var sin tredjedel, bland dem den nämnde Petter, som även byggde en gård på Pirilö, även om han som rådman bodde kvar i Jakobstad. Ena halvan av Petters gård står fortfarande kvar”, berättar Christian.

Sammanhanget blir ännu tydligare av att Petters bror Anders Teliin var skeppsbyggmästare i Jakobstad och av att Petters svåger var en av stadens fartygsredare.

En kvalificerad gissning om det exakta läget för bygget av Jacobstads Wapen är, baserat på en landhöjning på 2–3 meter, ett litet skogsparti, för närvarande kalhygge, enligt Christian Envall.

 

Här kan du se Christian Envalls egen sammanställning av fynden.

TEXT: Svenolof Karlsson