Marie Curie med dottern Irène som assistent. Båda nobelpristagare.
Getty Images

Hur upptäcktes radioaktiviteten?

Jalle: Henri Becquerel (1852–1908) var först. Han insåg vid studium av en fotografisk plåt 1896 att uransalt utsände strålning spontant oberoende av övriga energikällor. Enheten för radioaktivitet, becquerel, är uppkallad efter honom.

Benämningen radioaktivitet lanserades av Marie Curie (1867–1934), som tillsammans med sin make Pierre Curie (1859–1906) blev förgrundsgestalter inom forskningen på området. 1898 identifierade de två dittills okända grundämnen, radium (nummer 88 i det periodiska systemet) och polonium (nr 84).

Polonium var det ämne som dödade den före detta ryske säkerhetsagenten Alexander Litvinenko hösten 2006.

Marie Curie har en mycket framstående roll inom fysiken. Hon var uppenbart begåvad, men fick kämpa sig fram och fick som kvinna inte studera vid universitet hemma i Polen. Som 23-åring kom hon till Paris, doktorerade vid Sorbonne och gifte sig med Pierre.

Själv fick hon två nobelpris (tillsammans med Pierre Curie och Henri Becquerel i fysik 1903 och 1911 i kemi). Hennes dotter Irène Joliot-Curie fick nobelpriset i kemi 1934, och svärsonen mottog som representant för UNICEF fredspriset 1965. Fem nobelpris i samma familj alltså.

Dottern Ève Curie blev hyllad som författare och pianist och dog 102 år gammal i New York 2007.

TEXT: Jarl Ahlbeck