Den här fladdermusarten (Murina kontumensis) med ullig päls på huvudet och armarna hittades i Vietnam.
Nqugen Truong Son/Handout

Hittas fortfarande nya däggdjursarter?

Jalle: Nya arter upptäcks varje år. Till exempel kom Världsnaturfonden nyligen med den positiva rapporten att 163 nya arter upptäcktes enbart i Mekongområdet förra året. Av dem var tre däggdjur, nio groddjur, elva fiskar, fjorton reptiler och 126 växter. Sedan 1997 har man redovisat 2 409 nyupptäckta arter i området. I det är nyupptäckta insekter inte medräknade.