Diagram över nederbörden i västra Sahara 25 000 år tillbaka i tiden. Nollvärdet på skalan står för medelvärdet av nederbörden under de senaste 2 500 åren.

Varför var Sahara grönt förr?

Jalle: Att Sahara en gång var grönt berodde på riklig nederbörd. Det finns nu siffror för hur nederbörden sett ut där de senaste 25 000 åren. Informationen har en forskargrupp tagit fram genom kemiska analyser av forntida löv i borrprover från havsbotten utanför Västafrikas kust. Som syns på illustrationen har det under långa perioder regnat rejält i Sahara, på de mörkgröna partierna över 1 000 millimeter per år.

I studien sägs att forntidens varmare somrar förstärkte den västafrikanska monsunen och levererade mer regn. Sahara var då hem för jägare och samlare som levde på djur och växter på savanner och trädbevuxna gräsmarker.

Enligt studien klarar ”de flesta av dagens klimatmodeller inte att korrekt simulera expansionen av den västafrikanska monsunen under perioden för det gröna Sahara”. Studien publicerades i tidskriften Science Advances, rubriken är ”Rainfall regimes of the Green Sahara”.