När Norge erövrade Finland

De norska sågentreprenörernas betydelse för Finland kan knappast överskattas. Med dem kom knowhow och ett innovativt affärstänkande till vårt land. Den ekonomiska utväxlingen blev enorm.

Många kända finländare är även ättlingar till norrmännen. Här tre exempel:

 

Johannes Holmsen

Johannes Holmsen. Gift med Bobrikovs dotter Ljubov.
Bild: Museiverket

• Johannes Holmsen, yngste son till Aslak Holmsen och 2–3 år gammal vid familjens flytt till Helsingfors. Johannes skrevs som trettonåring in i kadettskolan i Fredrikshamn och utexaminerades sju år senare som primus. Tio år senare utexaminerades han, likaså som primus, från Generalstabsakademin i S:t Petersburg, gjorde en lysande karriär i den ryska armén och hade nått generallöjtnants grad, när han sårades och tillfångatogs av tyskarna under världskriget.

Johannes Holmsen är känd också för sin svärfar, generalguvernören Nikolaj Ivanovitj Bobrikov, vars dotter Ljubov blev hans hustru. Efter kriget var Holmsen med sin familj successivt bosatt i Berlin, London och Paris. Han slutade sina dagar på ett ålderdomshem i Oslo 1941.

 Harry Gullichsen
Harry Gullichsen, bergsråd före 40-årsdagen.
Bild: Varkauden museotGullichsen Maire + Aalto m.fl.
Makarna Harry och Maire Gullichsen var nära vänner med Alvar Aalto, som var nära vän med Göran Schildt. Från vänster Maire Gullichsen, Mona Morales-Schildt, Elissa Aalto och Alvar själv, som styr sin skuta Nemo propheta in patria.
Bild: Svenska Litteratursällskapet


• Harry Gullichsen, fjärde i ordningen av Alexander och Ines Gullichsens sex barn. Liksom sin far arbetade Harry till att börja med i Gutzeit. 25 år gammal anställdes han av konkurrenten A. Ahlström Ab och gifte sig året därefter med koncernchefen Walter Ahlströms dotter Maire. Efter svärfaderns död tre år senare tog Harry över dennes jobb och kunde redan före 40-årsdagen titulera sig bergsråd.

Harry Gullichsen hade liksom Maire ett stort intresse för den moderna arkitekturen. Alvar Aalto blev tidigt en familjevän. Den plan för Sunila massafabrik med tillhörande bostadsområde som Alvar Aalto ritade i Bärnäs i Kotka på 1930-talet uttrycker en human vision liknande den i Hans Gutzeits sågverksmiljö 60 år tidigare. Inredningsföretaget Artek grundades av Maire Gullichsen, Alvar och Aino Aalto och konsthistorikern Nils-Gustav Hahl.

 

Familjen Ahtisaari

Martti Ahtisaari med familj 1973: hustrun Eeva, fadern Oiva och sonen Marko.
Bild: Lehtikuva

• Martti Ahtisaari är sonsonson till Julius Marenius Adolfsen, som tillsammans med sina föräldrar flyttade till Kotka omkring 1871. Farfar hette Frank Immanuel Adolfsen, och Marttis far Oiva Alvar Adolfsen. Oiva Adolfsen blev finsk medborgare 1929 och bytte namn till Ahtisaari 1937.

Efter lärarexamen flyttade Martti Ahtisaari 23 år gammal till Karachi för ett leda ett KFUM-program. Fem år senare anställdes han av utrikesministeriets biståndskontor. Martti Ahtisaari var Finlands president 1994–2000 och fick Nobels fredspris 2008.

TEXT: Svenolof Karlsson