ROGER HOLM MED LEKSAK. ”Mitt liv handlar om arbete och familj. Men en leksak har jag unnat mig”, säger han. En vattenskoter.
Kasper Dalkarl

Nu tar Roger över

Regionens människor behöver känna att bolagen i Katternögruppen arbetar för dem. Men någon detaljerad färdplan för Katternöskutan ger Roger Holm inte i detta skede – de politiska dimmorna är alltför täta.

Med oktober månads början tog Roger Holm över som vd för Katternö Ab, efter avgående Stefan Storholm, som är på väg in i pension.

Roger Holm kommer närmast från ställningen som vd för Alholmens Kraft, världens största bioenergikraftverk, med Katternögruppen som den sammantaget största ägaren.

Han är en regional produkt, uppvuxen i Jutas, Nykarleby (bredvid slagfältet), på ett hemman köpt av hans farfar, var härkomst var Teugmo, Maxmo, alltså Katternöområdets allra sydligaste del. Hustrun är från Purmo, hus har familjen byggt på Björnholmen i Jakobstad.

Efter gymnasiet i Nykarleby blev anhalten för Roger Holm Vasa tekniska läroanstalt, där han blev ingenjör 1991. Hans bror påstod att ingenjörer inte begriper sig på ekonomi, vilket triggade Roger att inleda ekonomistudier vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Det ledde fram inte bara till en magisterexamen, utan senare även en licentiatexamen i ekonomi.

Åren 1995–2011 arbetade Roger Holm inom UPM-koncernen, först i Jakobstad, sedan i ledande positioner som business controller och affärsutvecklare på huvudkontoret i Helsingfors, då som veckopendlare från Björnholmen.

Sedan steg han av från världsföretaget UPM till Alholmens Kraft, där det gällde att med en organisation på drygt 40 personer i så hög grad som möjligt sköta allt själv. Det uppdraget har han skött väl, om man ser till siffrorna: de fasta kostnaderna för Alholmens Kraft har aldrig varit så låga som under de senaste åren.

 

 

Medan Roger Holm styr vattenskotern mot land med säker hand, vågar han emellertid inte säga så mycket om hur Katternös färdväg ska se ut i framtiden. Det beror på att läget inom europeisk energipolitik just nu är extremt oklart.

”Europa står inför ett vägskäl. Inom 2–3 år måste politikerna ha kommit till en slutsats hur de vill ha det”, säger han.

Problemet är att politikerna pumpat in stora skattepengar i elsystemet, som subventioner till förnybar el. Det har gett en överproduktion av el och en konstgjort låg nivå på elmarknadspriset. Men trots det har energisäkerheten (förmågan att producera el när den behövs) försämrats och slutkostnaden för kunden har i flera länder ökat.

”En konsekvens är att ingen i dag vågar investera i ny elproduktionskapacitet på marknadsmässiga grunder. I Finland ser vi det i att vi vid högbelastning inte längre klarar att själva producera den el vi behöver inom vårt land”, säger Roger Holm.

Som många andra i energibranschen tror han att den effektivaste metoden, om man vill få ner koldioxidutsläppen, skulle vara ett enda styrmedel, gemensamt för alla, nämligen handeln med utsläppsrätter.

”Det skulle tvinga ner utsläppen med de metoder som marknadsmässigt är de effektivaste”, säger han.

 

 

Verkligheten visar på motsatt trend: Alla länder vill styra över sin energisektor själva, till exempel gynna vissa energikällor och straffa andra. För varje år blir reglerna allt fler, utan att vara samordnade.

Finland är ett exempel på att reglerna ändras varje år och därigenom förändrar förutsättningarna. Roger Holm vill därför inte sätta upp någon fast plan för hur Katternö ska agera framdeles.

”Det viktiga är att hela tiden veta hur Katternö är positionerat, för att kunna anpassa sig flexibelt i takt med att kartan förändras. Vi behöver kunna ta snabba beslut, som samtidigt ska vara välgrundade.”

”Därför gäller det att ha pejl. Vi behöver vara duktiga omvärldsbevakare och kunna tolka de spel som pågår.”

För Katternös del är detta redan del av företagskulturen, framhåller Roger Holm. Han tillträder för ett energibolag som under lång tid hört till de mest välskötta i Finland.

”Som i all verksamhet är det otroligt viktigt att vår verksamhet skapar mervärde och att våra ägare och kunder är nöjda. I det uppfattar jag att Katternö är starkt. Man känner den miljö där man verkar och man vet hur människorna i regionen tänker”, säger Roger Holm.

 

Roger Holm, Katternö

Roger Holm, ny Katternö-vd.
Bild: Kasper Dalkarl
TEXT: Svenolof Karlsson BILDER: Kasper Dalkarl