Projektledare. Carl-Johan Nylund har hållit i upprustningen av högspänningslinjen genom Kronoby.
Karolina Isaksson

Nygammal högspänning kopplas in

Herrfors

Upprustningen av Herrfors högspänningslinje mellan Ventusneva i Karleby och Loulus i Kronoby håller nu på att bli helt klar. Arbetet inleddes för ungefär ett år sedan och projektet har gått enligt plan.

“I juni kopplas ledningen in, men det finns goda reservmatningsmöjligheter och därför kommer det inte att orsaka några störningar för elkunderna”, säger Carl-Johan Nylund, driftingenjör på Herrfors.

Det handlar om en sträcka på cirka 20 kilometer som togs i bruk 1973. Sträckningen går igenom nordöstra Kronoby, främst genom landsbygdsområden med varierande terräng. Vid Ventusneva korsar den järnvägen och en annan 110 kV-ledning.

Samtidigt med den nödvändiga materialuppdateringen har också överföringskapaciteten höjts med nästan det dubbla.

“Den gamla linjen med trästolpar har ersatts av ny med stålrörstolpar och åskledare. Den nya linjen borde hålla i 50–60 år framåt.”

BILDER: Karolina Isaksson