Solen allt viktigare i elproduktionen

gossamer_penguin_webb

Idén att försöka använda solkraft är gammal. Janice Brown testflyger det första solcellsdrivna flygplanet, med namnet Gossamer Penguin, över
Rogers Dry Lakebed i Kalifornien i juli 1980. Antalet solceller var 3920, som gav 541 watt. Planet vägde 36 kilo, piloten 45. Vid den sista
testflygningen, som ägde rum i Dryden, flög hon 3,2 kilometer på drygt 14 minuter.
Bild: Wikipedia
TEXT: Jero Ahola