”Jag har alltid velat veta mer om en massa saker”, säger Jim Sandbacka, som i ingenjörsstudierna också läste in kurser om ekonomi.
Kasper Dalkarl

Tar Kronoby in i framtiden – Jim Sandbacka återvände, blev vd för hemortens elverk

Kronoby elverk går in i hundraåringarnas skara med den yngsta vd:n någonsin. Efter några läroår i den större världen är Jim Sandbacka tillbaka på hemmaplan, taggad att ta kronobyborna in i framtiden.

På årets första måndag började Jim Sandbacka sitt nya jobb som vd för Kronoby elverk. Arbetsplatsen var bekant, eftersom han sommarjobbat där i fyra månader 2012 under ingenjörsutbildningen vid yrkeshögskolan Novia i Vasa.

”Redan då tyckte jag att det var en bra arbetsplats, med välfungerande rutiner och god sammanhållning bland personalen”, säger han.

Sommaren tog slut och studierna fortsatte. Under sista terminen på Novia sökte han vidare till diplomingenjörsstudier vid Aaltouniversitet, där elsystem blev huvudämnet. I biämnesstudierna sökte han bredd. Dit hörde elmarknad och ekonomi, något som skulle visa sig bli nyttigt senare.

”Jag har alltid velat veta mer om en massa saker, också utanför ingenjörsstudierna. När jag läste kursen ’Beskattningens grunder’ på Aaltouniversitet blev också det ämnet intressant, även om jag inte kan säga vilken direkt nytta jag haft av de kunskaperna”, skrattar han.

 

I slutskedet av studierna på Aaltouniversitetet arbetade han parallellt på ABB Marine & Ports enhet i Nordsjö, Helsingfors. En tid efter examen sökte han sig vidare inom koncernens internrekrytering. Han fick ett erbjudande om ett jobb som projektledare på ABB i Norrköping och hösten 2016 gick flyttlasset västerut.

”Det var ett lockande uppdrag och Elin, min dåvarande sambo och numera fru, tyckte också att det skulle vara intressant att bo i Sverige. Första tiden var vi särbo, men sedan flyttade även hon till Norrköping.”

Den gamla textilfabriksstaden har en fortsatt stark industri, och för en ung nyutbildad diplomingenjör från Finland fanns det gott om intressanta jobb. Efter knappt tre år på ABB bytte han först till ÅF och sedan till OMT, där han var uthyrd till Siemens industrier i Norrköping.

”Projekten var ganska olika varandra, men man kan säga att industriell automation gått som en röd tråd genom mina olika arbetsuppdrag.”

 

I Norrköping fanns också tid för fritidsaktiviteter, både gamla och nya. Fotbollskarriären, som inleddes i IK Myran på 1990-talet, fick en fortsättning i motionsserien Korpen. En fotskada på fotbollsplan gjorde honom tvungen att ta en paus. I stället upptäckte han klättring. Sedan lockades han in i ännu en ny gren, fäktning.

”Det är en otroligt rolig sport! Jag tränade i en grupp där vi ständigt pushade varandra framåt. Det gjorde att jag efter en tid vågade ställa upp i tävling, med individuell målsättning att inte bli sist.”

Just när tävlingsfäktningen höll på att ta fart fick han tips hemifrån om att Kronoby elverk sökte en ny vd.

”Jag läste annonsen och var först tveksam. Sedan tänkte jag till och insåg att min kompetens skulle passa riktigt bra för jobbet.”

Han fick ta ett nytt snack med hustrun Elin, som hunnit etablera sig som lärare i Norrköping. Paret hade tidigare pratat om att någon gång i framtiden återvända till Finland, och de var överens om att nu ta chansen att flytta tillbaka till hemtrakterna.

Jim har nu slagit sig ner i en radhuslägenhet i sina gamla hemtrakter Nedervetil, medan Elin, ursprungligen från Kronoby, fortfarande bor kvar i Norrköping.

”Hon är lärare och ville ha sin klass ett helt läsår till. Planen är att hon flyttar hit till sommaren när terminen är slut. Vi hittar nog en kompromiss i frågan var vi ska bo”, tror han.

 

Tillbaka på Kronoby elverk kan Jim Sandbacka konstatera att det fortfarande är ett bolag som präglas av välfungerande rutiner och god sammanhållning inom personalen.

År 2021 är dessutom speciellt för Kronoby elverk. Bolaget grundades i januari 1921 och fyller alltså nu etthundra år. Men även om det skulle finnas orsak att fira stort, måste festligheterna anpassa till den rådande pandemin.

Inför bolagets andra sekel ser han en rad utmaningar, och de gäller för hela elbranschen.

”Vi har en allt mer omväxlande väderlek som är svårare att förutspå, och det sätter sin prägel även på elmarknaden och på elnäten.”

Han nämner också förändrade konsumentbeteenden, som måste beaktas av elbolagen.

”Vissa förändringar sker snabbt. Ett exempel, som jag såg under åren i Sverige, var ökningen av elbilar. Om en stor andel bilar med förbränningsmotor ersätts med eldrivna bilar, kommer belastningen i delar av nätet att bli mycket högre. Det är ännu en orsak till att elnätet ständigt behöver utvecklas.”

Även om Jim har en gedigen kompetens inom elbranschen finns det saker han behöver lära sig av ekonomichefen Åsa Hagnäs och sin företrädare på vd-stolen, Glen Ahlskog, som går i pension den 22 februari.

”Jag är ännu i färd med att landa. Det finns saker som jag behöver stämma av och kolla upp”, säger Jim Sandbacka.

Jim Sandbacka

Bild: Karolina Isaksson

Jim Sandbacka

Född i Nedervetil 1989.
Studier: Ingenjör i elektronik och elektroteknik 2014, diplomingenjör i elsystem 2016.
Arbetskarriär: ABB 2016–2019, ÅF Pöyry 2019, OMT 2019–2020.
Familj: hustrun Elin Bäck Sandbacka.
Hobbyer: sport i olika former, helst fäktning.
TEXT: Johan Svenlin