Fredrik Näse tillträdde på Kronoby Elverk i mitten av januari och är på förslag som ny vd efter Jim Sandbacka. Det formella beslutet i saken väntas av bolagets styrelse i mitten av februari.
Kasper Dalkarl

Fredrik Näse tog över i Kronoby

Det har varit full rulle för Fredrik Näse sedan han i mitten av januari började arbeta på Kronoby Elverk som tillträdande vd. Mycket är bekant, eftersom han är uppvuxen i Kronoby och bor i Dunderkärr, Norrby, inom den nya arbetsgivarens elnätsområde. Samtidigt är det mycket som är nytt med att leda hela verksamheten i ett bolag.

”Jag har ännu mycket kvar att lära mig här i det dagliga jobbet, och dessutom har jag under de första veckorna suttit i flera webinarier om den datahub som snart ska tas i bruk”, berättar han.

Kronoby elverk är liksom landets övriga cirka 80 elnätsbolag inne i arbetet med att anpassa sina rutiner till det nationella stamnätsbolaget Fingrids nya system Datahub. Det är ett gemensamt nationellt system för att lagra och hantera datainformation om landets 3,8 miljoner elförbrukningsplatser.

”Systemet centraliserar uppgifter och får alla elbolag i landet att tala samma språk. För kunderna innebär reformen bland annat att informationsutbytet, när kunderna byter elbolag eller flyttar till ett nytt överföringsbolags nätområde, sker centraliserat via datahuben och förenklas”, förklarar han.

 

Kundrelationer är Fredrik Näses expertområde, efter att ha arbetat som biträdande distriktschef på Folkpensionsanstalten FPA och som kundbetjäningschef på Herrfors.

Under hans fem år på Herrfors fick bolaget en rad utmärkelser för sin kundservice. I december 2019 placerade sig bolaget på första plats i en årlig nationell kundnöjdhetsundersökning, utförd av Epsi Rating, och i slutet av 2021 kom bolaget bland de tre främsta för tredje året i rad i samma ranking.

Kronoby elverk är som bolag mindre än hans tidigare arbetsgivare, men enligt Näse är en ständig utveckling av kundservicen minst lika viktig i ett litet bolag. Elnätet sträcker sig över hela Kronoby kommun och även en bit in i Pedersöre (Lepplax) och Karleby (Såka). Omkring 3 200 förbrukningsplatser finns i Kronoby elverks kundregister.

”Det senaste året har varit turbulent på elmarknaden, och elpriserna är ett av vinterns stora samtalsämnen. I sådana tider är det speciellt viktigt att vi är tillgängliga och kan svara på frågor från våra kunder.”

 

Kundnöjdheten bygger också på att elförsörjningen verkligen fungerar. Kronoby elverk har en egen nätchef och en styrka på fyra personer som planerar och utför utbyggnad och underhåll av elnätet.

”Vi följer vår plan i fråga om utbyggnad och underhåll av elnätet och att döma av de få störningar som vi har haft under vinterns stormar är nätet i gott skick.”

Under pandemin har många servicebolag tvingats ha sina kontor stängda, så även Kronoby elverk, och då har de digitala kanalerna visat sig värdefulla.

”Kundrelationerna digitaliseras alltmer. Vi försöker ge ett mervärde åt kunderna genom att vara tillgängliga på olika plattformar”, säger Fredrik Näse.

 

Fredrik Näse

 

Född i Kronoby 1979, Politices magister


Arbetskarriär: 2008–2016 FPA (servicechef, gruppchef, biträdande distriktschef), 2017–2021 Herrfors (kundbetjäningschef)

Familj: Frun Elin Näse och barnen Liam och Elsa.

Fritidsintressen: Idrott i alla former, helst löpning och skidåkning.

TEXT: Johan Svenlin