Emma Storbacka, är vd för den finländskägda digitala konsultbyrån Avaus, som fokuserar på frågor kring digitalisering av marknadsföring och försäljning. Emma, som har kontoret i Stockholm som bas, är ekonomie magister från Aaltouniversitetet och har, som släktnamnet antyder, rötterna i Terjärv.
Maja Brand

Tre frågor…

Hur förändras världen just nu vad gäller marknadskommunikation?

 

Den stora utvecklingslinjen är att jobba mer resultatdrivet med hjälp av data, automatisering och intelligens. Genom att låta algoritmer styra mot långsiktiga mål som kundlivstidsvärde, kan man få större utväxling på sin marknadskommunikation, och då också på sin försäljning eller lönsamhet. Många bolag investerar i att skapa förutsättningar för att jobba på detta sätt, både genom att investera i teknik, men också nytt kunnande. Det är en spännande tid för marknadsförare!

 

Vad borde företagen i Österbotten göra för att inte halka av kärran?

 

En nyckelinsikt är att kunder (vare sig det gäller business-to-business eller business-to-consumer) föredrar att köpa av dig om du gör det lätt och smidigt att köpa. Allt du kan göra för att personalisera ditt erbjudande för dina kunder, föreslå rätt sak vid rätt tidpunkt, eller utbilda dina kunder i hur de får mer värde ut av ert samarbete, är ett bra steg. Ofta betyder smidighet och en personaliserad köpupplevelse en mer digital upplevelse, men inte alltid. Ibland är det fortfarande en fördel, eller till och med en nödvändighet, att möta kunderna ansikte mot ansikte, men trenden är ofrånkomligt att allt mer går via nätet.

 

Vad betyder livskvalitet för dig?

 

Livskvalitet för mig betyder att balansera mitt jobb med min familj och fritid – jag tycker alla tre är givande och energigivande. Har jag jämnt av alla i min vardag, är jag som allra lyckligast. Därutöver har jag sedan ett år tillbaka fäst mer uppmärksamhet vid min nattsömn – något som definitivt ökar livskvaliteten!