Tre frågor…

Tina Wik

Tina Wik, Arkitekt med egen verksamhet, professor vid Högskolan Dalarna. Har rötter i Vasa genom sin pappa, som föddes i Vassor, och tillbringade i unga år mycket tid hos sin farmor i Bobäck.

Vad betyder Österbotten för dig?
Jag bodde hos mina farföräldrar i Vasa en längre tid när min lillasyster föddes. Så länge att jag glömde finskan och mina föräldrar. Det blev en chock framför allt för min finska mamma och det kom att prägla vår familj, som bytte hemspråk till svenska.

Som vuxen har jag upptäckt de österbottniska svenska dialekterna. De fascinerar mig. Mina barn har svårt att förstå de här dialekterna, som har rötter långt tillbaka i tiden och är så olika i olika delar av landskapet. Det här är försvunnet i Sverige.

Österbotten påminner mig också om våra bilresor upp till farmor. Mitt starkaste intryck är de stora, öppna åkrarna med lador utspridda här och där. De stod fram tydligt i det platta landskapet och är ett bestående minne. Jag sörjer när ladorna försvinner.

 

Vilka utmaningar har du i ditt arbete just nu?
Varje uppdrag medför nya utmaningar i arbetet som arkitekt. Trots lång erfarenhet ställs man alltid inför nya och oväntade situationer. Den största utmaningen för oss i byggbranschen i dag gäller hur vi ska möta klimathotet och hitta nya hållbara lösningar som både beställare och byggare är beredda att anamma. Byggbranschen är en av samhällets största så kallade klimatbovar.

Jag vill anpassa mina lösningar till hållbarhetskraven, undvika betong och främja återbruk och trä. Vid val av högkvalitativt trä har vi i vissa projekt valt trä från Österbotten. Extra roligt då min kusin, som är forstmästare, har koppling till Vasa i sitt arbete.

 

Vad är livskvalitet för dig?
Svår fråga, men svaret blir nog att känna lycka. Utöver de självklara svaren att ens barn och barnbarn mår bra och trivs med livet, så är livskvalitet för mig en intellektuell tillfredställelse. Samtal och tid för samtal med vänner och familj som ger intellektuell stimulans.

Var samtalen förs har mindre betydelse, men den energi som ofta präglar österbottningar är mycket stimulerande.