Kun uusi kojeisto siirtyy sisätiloihin, toimintavarmuus paranee ja huoltotarve vähenee.
Karolina Isaksson

Alueen tuulisähkö saa täältä kyydin maailmalle

Odotuksena on, että 14 suurta tuulivoimalaa alkaa tuottaa sähköä Uudessakaarlepyyssä ja Vöyrillä ensi vuonna. Useita tuulipuistoja on suunnitteilla. Tämän myötä alueverkkoon kohdistuu täysin uusia kapasiteettivaatimuksia.

Uusi huippumoderni 110 kilovoltin sähköasema nousee syksyllä Jussilan metsiin Uudessakaarlepyyssä. Samalla paikalla on entuudestaankin sähköasema, sillä paikka ei ole sattumanvarainen. Siellä nimittäin risteävät pohjois-eteläsuuntaiset kanta- ja alueverkot sekä itä- ja länsisuuntaiset suurjännitelinjat.

Rakentamispäätös tehtiin, kun saatiin tieto Kröpulnin ja Storbackenin tuulivoimasuunnitelmien toteutumisesta. Jos verkkokapasiteettia ei vahvisteta, tuulipuistot ylikuormittavat sähköverkkoa.

”Tämä on ensimmäinen askel, jotta nämä molemmat ja muutkin alueelle suunnitellut tuulivoimalat voidaan ottaa käyttöön”, sanoo Herrfors Verkon toim.joht. Kristian Finell.

Tuulivoimaa ollaan tällä hetkellä laajentamassa Suomessa, etenkin rannikolla. Suomen nykyisestä 700 tuulivoimalasta 258 sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Katternö-ryhmä on Rajakiirin ja Puhurin kautta osakkaana useimmista niistä.

Monäsin Kröpulnin tuulipuistossa ja Oravaisten Storbackenin tuulipuistossa on kummassakin 7 turbiinia ja 30 MW:n nimellisteho, ja tuulipuistot otettaneen käyttöön v. 2021. Vöyrin Storbötetissa on pitkälle edenneet suunnitelmat kahden tuulipuiston ja 14 turbiinin rakentamisesta. Purmoon suunnitellaan 50 tuulivoimalan jättiläispuistoa. Joukko muitakin tuulivoimahankkeita on laitettu alulle.

 

Pitkäjänteinen panostus

”Näissä tuulivoimaloissa tulevaisuudessa tuotettavasta sähköstä vain osa voidaan käyttää tällä alueella. Sähköä on pystyttävä siirtämään etelään, jossa sähkönkulutus on suurta”, Kristian Finell sanoo.

Hän kertoo, että Herrfors Verkon olisi myös ilman näitä suunniteltuja tuulipuistojakin täytynyt vahvistaa alueverkkoaan ennemmin tai myöhemmin. Jussilan uusi asema tarjoaa nyt pitkäjänteisesti kestävän ratkaisun, hän uskoo.

Teknisen ratkaisun valinta on ollut mielenkiintoista. Vanha nyt korvattava sähköasema on ilmaeristeinen. Uuteen valittiin tarkan harkinnan jälkeen kaasueristeinen GIS-tekniikka (Gas Insulated Substation) ilmaeristeisen AIS-tekniikan (Air Insulated Substation) sijaan. Finell selittää miksi:

”Toimintavarmuus on parempi GIS-asemalla, joka on seinien ja katon suojassa. Ja koska kojeistovarustus on sisätiloissa, arvioimme huoltotarpeen jäävän minimaaliseksi.”
Uuteen sähköasemaan tulee 9 lähtöä, kun vanhassa niitä oli viisi.

GIS-tekniikka on uutta Herrforsille, mutta se on luotettavaa tekniikkaa.

”GIS-asemat ovat kompakteja, ja niitä käytetään paljon kaupungeissa. Nyt rakennettava asema mahtuu 10 x 18 metrin alalle. Vastaavan kapasiteetin AIS-asema olisi vaatinut 30 x 100 metriä. Alueella on kyllä maata käytettävissä, mutta pienen pinta-alan asema vaatii huomattavasti vähemmän maanrakennustöitä ja siten myös vähemmän salaojitusta ja perustustöitä”, Kristian Finell sanoo.

 


”Tuulivoima vaatii alueverkoltamme enemmän kapasiteettia. Teemme nyt mittavan investoinnin Jussilan sähköasemaan voidaksemme taata sähkönsiirron tulevaisuudessa”, sanoo Herrfors Verkon toim.joht. Kristian Finell.
Kuva: Karolina Isaksson

Vaatii toimia Fingridiltä

Jussilan uusi asema on siis välttämätön, mutta ei riittävä, täyttämään tuulivoiman tuomat kasvavat vaatimukset. Kantaverkko-operaattori Fingridin on vielä osaltaan päätettävä 400 kV:n muuntoaseman rakentamisesta kantaverkkoa varten Jussilan läheisyyteen.

”Jos lasketaan yhteen kaikki todennäköisesti toteutuvat tuulivoimahankkeet, saamme alueellemme 400–500 MW nimellistehoa lisää. Jos mukaan luetaan vielä suunnitellut mahdolliset hankkeet, on helppo nähdä, että panostuksemme ratkaisee vain osan ongelmaa. Myös Fingridin panostusta tarvitaan, jotta tuulivoimasuunnitelmat voidaan toteuttaa.”

Tilanteessa on jotenkin Catch-22:n kaltaista ristiriitaa. Fingrid ei tee päätöstään ennen kuin sillä on tieto, että riittävän monta tuulivoimalaa todella kytketään Herrforsin alueverkkoon. Samaan aikaan Herrforsin pitäisi saada vahvistus, että kantaverkkoyhtiö tekee osansa, jotta uutta tuulivoimasähköä pystytään sitten todella siirtämään alueelta.

”Olemme valmiina ja odotamme Fingridin päätöstä. Onneksi saimme oman sähköasemahankkeemme käyntiin ennen koronakriisiä, ja tilanne on nyt aikataulullisesti hyvä.”

Kilpailutus tehtiin v. 2019 lopussa. Tämän vuoden helmikuussa allekirjoitettiin sähköaseman toimitussopimus ABB:n kanssa. Kaapelikuilu on kaivettu, seinät ovat pystyssä ja katto nostetaan paikalleen syyskuussa. Lokakuussa saapuu kojeistovarustus ABB:n tehtaalta Saksan Hanausta.

”Tarkoituksena on tehdä kytkentätyöt vielä tänä vuonna, ja arvioimme, että sähköasema on täydessä käynnissä huhtikuussa”, Kristian Finell sanoo.

 


Herrforsin alueverkon eteläinen osa näkyy tässä oranssilla. Kartalle merkityt tuulivoimapuistot ovat projektoinnin eri vaiheessa, Etha Windin keräämien tietojen mukaan.
Kuva: Gun-Marie Wiis
TEKSTI: Johan Svenlin