Aurinkoenergia nopeassa kasvussa

Brysselissä päämajaansa pitävä Solar Power Europe tekee töitä olan takaa valvoakseen alan etuja. Järjestön puheenjohtaja James Watson kertoi seminaarissa toukokuussa alan menestyksestä:

Aurinkokennokapasiteetti lisääntyi EU:ssa 8 600 MW vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja on nyt yhteensä noin 112 000 MW. Maailmanlaajuisesti aurinkokennokapasiteetti kasvoi viime vuonna 98 900 MW ja on nyt noin 390 000 MW.

James Watson uskoo, että toimistorakennuksiin, kouluihin, kirjastoihin ja sairaaloihin asennettavat pienen mittakaavan aurinkokennot ovat tulevaisuudessa ratkaisevia Euroopan kaupunkien siirtyessä uusiutuvaan energiaan.

Aurinkosähkössä on pitkälti kyse offgrid-tuotannosta: yksityishenkilöt tai pienehköt yhteisöt tuottavat sähköä omaan tarpeeseensa ja usein ilman sähköverkkoliittymää, mutta jos niin on, ilman mahdollisuutta sähköylijäämän myyntiin.

Alaan kohdistuu samaan aikaan jatkuva uhka, sillä sääntelykannustimet – esimerkiksi pienimuotoisten laitosten etusija energian syötössä – on asetettu kyseenalaisiksi osapuolten neuvotteluissa EU:ssa sekä komission ns. Talvipaketissa.

Vastatoimenpiteenä on nähty Small is Beautiful -kampanja, jonka noin 200 eurooppalaisen kaupungin muodostama Energy Cities -yhteenliittymä kehitti huhtikuussa yhdessä Solar Power Europen ja 12 muun lobbausjärjestön kanssa.

Heidelbergin pormestari ja Energy Cities -liittymän puheenjohtaja Eckart Würzner selittää kampanjan pyrkivän tukemaan pienimuotoista uusiutuvaa sähkön- ja lämmöntuotantoa EU:ssa ja korostaa EU:n subsidiariteettiperiaatetta, jonka mukaan päätöksiä ja ratkaisuja tulee hakea alimmalla tarkoituksenmukaisella tasolla.

Helsingin Kalasataman kaupunginosa on yksi esimerkki Energy Citiesin hankkeista. Kalasatama on parhaillaan rakenteilla, ja v. 2030 siellä suunnitellaan olevan 25 000 asukasta ja 8 000 työpaikkaa. Alueen kotiautomaatiojärjestelmien on tarkoitus mm. mahdollistaa veden- ja sähkönkulutuksen supistuminen jopa 15 %:lla. Menetelmä perustuu kulutustietojen seurantaan ja mobiilisovelluksella tapahtuvaan etäohjaukseen reaaliajassa.

Energy Cities -luettelossa on mukana myös Tampereen Energiatoimiston TARMO+ hanke.
Se pyrkii edistämään fossiilittomia vähäenergisiä ratkaisuja asuntojen lämmityksessä ja käytössä. TARMO+ kattaa tähän mennessä 250 asuntoyhtiötä ja 50 paikallista energiapalveluyritystä.

TEKSTI: Bengt Magnusson