Solenergin i snabb tillväxt

Branschorganisationen Solar Power Europe med säte i Bryssel ligger i för att bevaka branschens intressen. Organisationens vd James Watson berättade vid ett seminarium i maj om framgångarna:

Installationerna av solceller i EU växte från 2016 till 2017 med 8 600 megawatt till totalt omkring 112 000 megawatt. Globalt växte den installerade solcellskapaciteten under fjolåret med 98 900 megawatt till cirka 390 000 megawatt.

James Watson tror att småskaliga installationer på kontorsbyggnader, skolor, bibliotek och sjukhus kommer att vara avgörande vid övergången till förnybar energiförsörjning i de europeiska städerna.

Solel handlar i mycket om en offgrid-produktion: privatpersoner eller mindre sammanslutningar producerar el för eget behov och ofta utan nätanslutning, men om så är fallet med möjlighet att sälja elöverskottet.

Samtidigt lever branschen med ett hot genom att de regulatoriska incitamenten, som prioriterad inmatning av energi från småskaliga anläggningar, ifrågasätts i partsförhandlingarna i EU och kommissionens så kallade Vinterpaket.

En motåtgärd är kampanjen Small is Beautiful, som i april i år skapades av sammanslutningen Energy Cities, med cirka 200 europeiska städer, ihop med Solar Power Europe och tolv andra lobbyorganisationer.

Eckart Würzner, borgmästare i Heidelberg och ordförande för Energy Cities, förklarar att kampanjen syftar till att stöda småskaliga förnybara produktions- och kraftvärmeanläggningar i EU och lyfter fram EU:s subsidiaritetsprincip, som ju går ut på att beslut och lösningar ska sökas på den lägsta ändamålsenliga nivån.

Ett exempel på projekt inom Energy Cities är Helsingforsstadsdelen Fiskehamnen, som är under utbyggnad för att 2030 ha 25 000 bosatta och 8 000 arbetsplatser. Där ska system för hemautomatisering bland annat möjliggöra en minskning av el- och vattenförbrukningen på upp till 15 procent. Metoden bygger på övervakning av förbrukningsdata i realtid och fjärrstyrning med mobilappar.

Även projektet TARMO+, som drivs av Tammerfors energibyrå, finns med i Energy Citieskatalogen. Projektet ska främja lösningar för bostadsuppvärmning och -drift med en fossilfri lågenergiprofil. TARMO+ omfattar hittills 250 bostadsföreningar och 50 lokala energitjänstföretag.

TEXT: Bengt Magnusson