Petrus Pennanen, Piraattipuolueen edustaja Helsingin kaupunginvaltuustossa, ydinfysiikan tohtori, IT-yrittäjä, oman vaalimainoksensa mukaisesti ”vihreämpi kuin Vihreät, liberaalimpi kuin Kokoomus, vapaampi kuin Vasemmisto”.

Kaukolämpöä ydinvoimalla?

Pienimittaisella ydinvoimalla tuotettua kaukolämpöä aiotaan tutkia Helsingissä yhtenä vaihtoehtona, näin Helsingin kaupunginvaltuuston 16. toukokuuta tekemän päätöksen mukaan. Voitto aloitteen esittäjälle Petrus Pennaselle.

Helsinki tutkii pienreaktoreita yhtenä vaihtoehtona

Helsinginkävijä, joka eksyy hiukan ydinkeskustasta itään Hanasaareen, raapii ehkä päätään ja ihmettelee, mitä ympärillä näkyvät mustat vuoret oikein ovat. Ei ole mitenkään itsestään selvä ajatus, että ne ovat hiiltä. Ei kaupungissa, joka on ollut pitkään Vihreän liiton vahvin linnake, puolueella on tällä hetkellä 21 paikkaa kaikkiaan 85 valtuustopaikasta.

Silti Helsingin rajojen sisällä on kaksi suurta hiilivoimalaa. Kaupungin kaukolämmöstä 60 % tuotetaan hiilellä. Helsinginseudun kaikista kasvihuonepäästöistä 45 % tulee kaukolämmöstä.

Voidaan kysyä, miten se sopii vihreään profiiliin. Ilkeä tulkinta on, että kaupungin omistaman energiayhtiön Helenin hyvä liiketulos on osaltaan vaikuttanut poliitikkojen päättämättömyyteen.

Nyt poliittisena tavoitteena on sulkea Hanasaaren hiilivoimala v. 2024 ja korvata se biolämpölaitoksella – mutta siitä on sitten saatu niskoille uusi ongelma, sillä väki vastustaa biolaitoksen sijoittamista Tattarisuolle.

Toisen hiilivoimalan, Salmisaaren, hiilikasat on piilotettu jättimäisiin siiloihin maan alle ja voimalan suunniteltu käyttöaika päättyy 2030-luvun puolivälissä – mutta helsinkiläispoliitikot ovat siinäkin ongelmissa, sillä Suomen hallitus esittää hiilivoimaloiden kieltoa vuodesta 2029 alkaen.

”Ydinvoimalla tuotettu kaukolämpö on itsestään selvä ratkaisu, paras vaihtoehto olisivat pienet reaktorit Helsingin läheisyydessä”, katsoo Piraattipuoluetta edustava kaupunginvaltuutettu Petrus Pennanen. Hän esitti viime marraskuussa jättämässään aloitteessa, että kaupunki tutkisi mahdollisuuksia kaukolämmön tuottamiseen ydinvoimalla. Viisitoista muuta valtuutettua allekirjoitti aloitteen.

Espoon ja Kirkkonummen kunnallispoliitikot ovat jättäneet vastaavia aloitteita.

Helsingin ongelmana on muun muassa tilapula (esim. biovoimala tarvitsee paljon enemmän tilaa kuin hiilivoimala) ja tarvittavien investointien pitkä toteutusaika plus se, että kaupungille kertyvät suuret kustannukset, jos hiilen käyttö päättyy ennen sitä aikarajaa, jolle nykyiset investoinnit perustuvat.

Monet helsinkiläispoliitikot vastustavat samaan aikaan ilmeisesti myös biomassaa polttoainevaihtoehtona sillä perusteella, että biomassa tuottaa yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin hiili. Kuten tiedetään, tämä kysymys jakaa ympäristöjärjestöjä: riittääkö, että energianlähde on uusiutuva vai onko sen oltava lisäksi päästötön?

Petrus Pennasen esitys joutui tulikokeeseen 16. toukokuuta, kun kaupunginvaltuusto käsitteli hänen aloitteensa ja äänesti Vihreiden Atte Harjanteen ponnesta. Ponnessa esitettiin, että kaupungin tulee ”selvittää mahdollisuutta siirtyä vuoteen 2035 mennessä tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestelmään, joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttamiseen”.

Se voi käytännössä viitata vain kahteen asiaan: geolämpöön ja ydinvoimaan. Polttoaineyhtiö St1 tutkii parhaillaan geotermistä vaihtoehtoa, siis maan sisuksesta hyödynnettävää lämpöä, Helsingin edustalla Otaniemessä toteuttamallaan syväporaushankkella.

Äänet jakautuivat 59–4 Atte Harjanteen ponnen eduksi. Vihreiden 21 valtuutetusta 20 ja Kokoomuksen 25 valtuutetusta 22 kannatti pontta eikä yksikään vastustanut. Vasemmistoliitto oli ainoa poliittinen ryhmä, jossa kukaan ei kannattanut pontta.