Grön fjärrvärme erbjuds av Herrfors

Trots konkurrens som driver upp priserna på biobaserade bränslen är fjärrvärmen ändå förmånligare i Herrforsregionen än i södra Finland.

Nu erbjuds Herrfors kunder köpa fjärrvärme som till 100 procent är baserad på certifierade förnybara energikällor.

Den certifierade värmen är kopplad till de biobaserade bränslen som används i kraftvärmeverken Alholmens Kraft i Jakobstad och Vieskan Voima i Ylivieska.

”En fjärrvärmeleverantör som säljer förnybar värme är tvungen att certifiera värmens ursprung”, berättar Herrfors produktionsdirektör Andreas Rasmus.

Certifieringen sker i form av ursprungsgarantier på ett sätt som motsvarar det system med ursprungsgarantier som sedan ett femtontal år tillämpats för elen i hela Europa.

Energimyndigheten i Finland är ansvarig för det så kallade ursprungsgarantiregistret och övervakar efterlevnaden av lagen.

Tilläggskostnaden för certifieringen är 1,24 euro/MWh inklusive moms, det vill säga 0,124 cent/kWh.

För företag, som i allt högre grad ställs inför krav att rapportera sin energianvändning, kan den certifierade fjärrvärmen vara en fördel, tror Andreas Rasmus.

I Jakobstad var det premiär för fjärrvärmen för drygt femtio år sedan, i augusti 1973, men i en stor del av Europa är fjärrvärme än så länge en okänd företeelse.

I fjol producerade Herrfors i sina två kraftvärmeverk omkring 300 GWh värme. Det motsvarar värmeåtgången i 30 000 hem à 10 000 kWh per år.


Andreas Rasmus