Sähkökäyttöistä porausta Bolidenin Kevitsan monimetalli­kaivoksessa Sodankylässä. Kaivoksesta louhitaan nikkeli- ja kuparirikastetta, joka sisältää myös kobolttia, platinaa, palladiumia ja kultaa. Kaivos työllistää noin 570 henkilöä.
Boliden

”Halpa ei riitä, sähkön täytyy olla halvinta”

”Puheet kilpailukykyisestä sähköstä eivät riitä. Meidän täytyy saada halpaa sähköä, koska meidän täytyy olla halvin”, kertoo Bolidenin energiajohtaja Mats Gustavsson. Yhtiö joutui hiljattain sulkemaan Euroopan suurimman sinkkikaivoksen.

Mats Gustavsson, Bolidenin pitkäaikainen energiajohtaja, on viime vuosina tuonut paljon esiin sähkön hinnan roolia raskaalle teollisuudelle.

”Kustannuspuoli on alallamme kriittinen. Olen kuitenkin huomannut, että asiaa vältellään keskusteluissa”, hän kertoo.

Bolidenillä on Suomessa kolme suurta tuotantolaitosta: Kevitsan monimetallikaivos, Harjavallan kupari- ja nikkelisulatto sekä Kokkolan sinkkitehdas.

”Bolidenin toiminta suuntautuu maailmanmarkkinoille, joten kustannukset ovat ratkaisevia. Tuotteidemme hinnat merkitään LME-pörssiin [Lontoon metallipörssi]. Meidän täytyy kustannuspuolella luoda tilaa selviytyäksemme metallien hintojen suurista, epävakaista heilahteluista. Sähkö muodostaa meille väistämättä suuren osan kustannuspohjasta”, Gustavsson kertoo.

”Kun tarkastelen tulevaisuuden skenaarioita kaikesta jatkossa tarvittavasta energiasta sekä maatuulivoiman, merituulivoiman ja ydinvoiman levelized cost -hintoja [eri energiantuotantomuotojen kustannukset verrattuna tuotettuihin kilowattitunteihin koko voimalaitoksen käyttöajalta], kustannukset ylittävät huomattavasti sen, mille teollisuus on tähän mennessä pohjautunut.”

”Ainoa johtopäätös on, että teollisuuden tulee jatkossa hyväksyä korkeampi sähkön hinta – ja sähköntuottajien hyväksyä alhaisempi tuotto”, Gustavsson toteaa.

”EU:ssa on marginaalihinnoittelun markkinamalli, joka sisältää hiilidioksidin kustannukset. Nähtävissä on selkeä trendi ja poliitikkojen aikomus korottaa hiilidioksidin hintaa ennestään, mikä nostaa vielä enemmän sähkön hintaa.”

Sähköntuotannon investoijat voivat joutua pohtimaan, tulisiko heidän antaa alennusta teollisuudelle, kertoo Gustavsson. Hän pelkää, että osa sähköintensiivisestä teollisuudesta ajautuu konkurssiin.

”Sähkökulujen kattaminen ei ole enää mahdollista. Euroopan alumiiniteollisuus on jo joutunut leikkaamaan tuotantoaan suuresti. Se alkoi vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, kun sähkön hinnat ampaisivat taivaisiin. Hinnat eivät ole sen jälkeen laskeneet tasolle, joka mahdollistaisi näiden alumiinisulattojen uudelleenkäynnistämisen. Onko se hyvä vai huono asia? Siihen täytyy ottaa kantaa.”