Laurent Schmitt, ny generalsekreterare för systemoperatörernas europeiska organisation ENTSO-E, intill sitt nya fordon.
Bengt Magnusson

”IT-revolutionen bara i sin början”

Vi vet inte hur det nya energilandskapet kommer att se ut. Bara att det kommer att förändras radikalt, säger den nya chefen för Europas stamnätssamarbete.

Redan efter några månader märks att ENTSO-E – de europeiska stamnätsoperatörernas organisation – har fått en ny ledare. Öppenheten och kommunikationen från denna av EU-kommissionen skapade resurs är av ett helt nytt slag.

Den nya chefen heter Laurent Schmitt och är fransman. Att samtala med honom är att svepas med på en virtuell resa i ett digitalt solsystem befolkat av uppkopplade energiföretag, nätoperatörer på alla nivåer, sakernas internet och människor som färdas i självkörande elfordon.

För egen del är han stadd på denna resa bakom ratten i sin ägandes och sprillans nya Tesla S, ”utrustad med nya mjukvaran, för att kunna funka utan att jag faktiskt kör den själv”, säger han med ungdomlig entusiasm, och bjuder mig av bara farten på skjuts hem från vår mötesplats vid Gare du Nord, järnvägsstation i Paris.

”Vi vet naturligtvis inte exakt hur det nya energilandskapet kommer att se ut”, påpekar Laurent en bit in i vår dialog. Enligt honom surfar vi alldeles i början på en våg av digitala innovationer, där elsektorn snart kommer att kunna förlita sig på AI (artificiell intelligens) och blockchain-teknik.

 

Laurents egen organisation är i färd med att utarbeta en IT-strategi som offentliggörs senare i år, ett slags färdplan baserad på idén att aktörerna tillsammans borde verka effektivt för att utveckla en ny energins IT-infrastruktur.

Denna orientering mot ”digitaliserade” stamnät påminner om de utmaningar som även kraftindustrin står inför, med förnybart, intermittens och oförutsägbarhet som centrala ingredienser.

Det kan noteras att Laurents likaledes nyanställda kollega på Eurelectric (energiindustrins europeiska intresseorganisation), generalsekreteraren Kristian Ruby, har en bakgrund som vindkraftslobbyist.

 

Nya idéer och projekt tycks födas med svindlande kontinuitet i Laurents närhet:

”Trots att ingen egentligen ännu vet vart den digitala revolutionen tar elindustrin, har vi i Europa en bra chans att ta den ledande rollen. Mönstren för hur människor nyttjar, producerar och lagrar elektriciteten är i snabb förändring.”
Hur är det med den internationella konkurrensen på området?

Laurent ledde själv amerikanska General Electrics smartnätsstrategi när han rekryterades till ENTSO-E. I en intervju har han sagt att USA ligger upp till fem år före Europa när det gäller att utveckla nya affärsmodeller baserade på demand response-teknik.

”Vissa av de digitala applikationerna kommer att fungera bättre på EU:s inre energimarknad. Jag är positivt överraskad av viljan till samarbete mellan de europeiska stamnätsoperatörerna när det kommer till IT.”

 

Men hur digital och gränslös Laurents vision för elnäten än är kommer han stångas mot de politiska realiteterna. EU är inte precis en union i toppform.

Hur ska de framtida gränssnitten mellan systemoperatörer (TSO-er) och lokalnäts-operatörerna (DSO-er), som kopplar upp slutkunderna, se ut? Laurents svar är kanske inte så optimistiskt.

”Frågorna om anpassning mellan europeisk och nationell lagstiftning och därtill anpassning till regionala och lokala förutsättningar är mycket komplicerade. Det finns inga svar på hur alla politiska aspekter i hela Europa ska tillvaratas.”

”Men det är inte ENTSO-E:s uppgift att hantera politiska frågor. Vi ska jobba fram regler och standarder och sträva efter ’elektrisk harmonisering’ över gränserna”, säger Laurent Schmitt.


ENTSO-E, har i dag 42 medlemmar från 35 länder. Finländsk medlem är Fingrid.
TEXT: Bengt Magnusson BILDER: Bengt Magnusson