Roger Holm - teki ennätystuloksen
Morgan Grip

Katternö-konserni teki uuden ennätyksen

Katternö-konsernin taloustulos oli jälleen viime vuonna hyvä. Liikevaihto oli 163,8 miljoonaa euroa, kasvua vuoteen 2017 verrattuna liki 16 %. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 11,7 miljoonaa euroa, edellisvuonna se oli 8,8 miljoonaa euroa. Omistajayhtiöt saivat jakaa osinkoina keskenään kolme milj. euroa, jolloin suurin omistaja Pietarsaaren Energia sai 1,2 milj. euroa.

Useat tekijät selittävät ennätystulosta. Sähkön markkinahinta nousi v. 2018 keskimäärin 41 % edellisvuoteen verrattuna, 33 eurosta per MWh 47 euroon per MWh.

”Näin ollen tuotantolaitoksissamme, lähinnä lämpövoimaloissa, oli huomattavasti enemmän käyttötunteja kuin v. 2017”, selittää Katternö-yhtiöiden toim.joht. Roger Holm.

Toinen merkittävä syy oli korkeasuhdanne, joka osaltaan vaikutti Suomen sähkönkulutuksen kasvuun kolmatta vuotta peräkkäin. Sähköntoimitukset asiakkaille lisääntyivät v. 2018 Herrforsin jakelualueella 3,4 % ja olivat 658 GWh. Säälläkin oli oma osuutensa kasvuun.

Katternö-konserni investoi v. 2018 runsaat 30 miljoonaa euroa, lähinnä säävarmaan sähkönjakeluun, Härjedalenin lämpövoimalan sekä kaukolämpölaitosten saattamiseen valmiiksi Suomessa. Konserni panosti lisäksi kolmeen uuteen liiketoiminta-alueeseen, aurinkoenergiapaketteja tarjoavaan Nordic Sunriseen, North Shore Datacenteriin sekä Bright Energy -startup-yritykseen, joka on Ruotsin markkinajohtaja sähköasiakkaille tarjottavissa digialustoissa.

”Nykyisen toimintamme vakaus, etenkin talouden osalta, yhdessä sen innostuneen asenteen kanssa, jota henkilöstömme on osoittanut tulevaisuuteen tähtäävissä hankkeissamme, tarjoaa meille erinomaiset asemat hyödyntää energiasiirtymän tarjoamia uusia mahdollisuuksia”, Roger Holm toteaa.