Roger Holm – gjorde rekordresultat
Morgan Grip

Katternökoncernen slog nytt rekord

Fjolåret blev åter ett bra ekonomiskt år för Katternökoncernen. Omsättningen landade på 163,8 miljoner euro, en ökning med nästan 16 procent jämfört med 2017. Vinst efter skatt för räkenskapsperioden blev 11,7 miljoner euro, jämfört med 8,8 miljoner euro året innan. Ägarbolagen fick dela på tre miljoner euro i dividend, varav den största ägaren Jakobstads Energi fick 1,2 miljoner euro.

Flera faktorer förklarar rekordresultatet. Under 2018 steg marknadspriset på el med i medeltal 41 procent jämfört med året innan, från 33 euro per MWh till 47 euro per MWh.

”Det gjorde att drifttimmarna för våra produktionsanläggningar, främst värmekraften, blev betydligt fler än 2017”, förklarar Roger Holm, vd för Katternöbolagen.

En annan betydande orsak var högkonjunkturen, som bidrog till att Finlands elkonsumtion ökade för tredje året i rad. Inom Herrfors distributionsområde ökade elleveranserna under 2018 med 3,4 procent till 658 GWh. Även vädret bidrog i någon mån till ökningen.

Katternökoncernen investerade drygt 30 miljoner under 2018, främst i vädersäker eldistribution, färdigställande av kraftvärmeverket i Härjedalen samt i fjärrvärmeanläggningarna i Finland. Dessutom satsade koncernen på tre nya affärsområden, Nordic Sunrise, som erbjuder solenergipaket, North Shore Datacenter och uppstartsföretaget Bright Energy, med en marknadsledande digital plattform för elkonsumenter i Sverige.

”Stabiliteten i vår nuvarande verksamhet, inte minst ekonomiskt, i kombination med den inspiration som vår personal visat i våra framtidsprojekt, gör att vi är utmärkt positionerade för att ta del av de nya möjligheter som energiomställningen erbjuder”, konstaterar Roger Holm.